136. Kādā stāvoklī cilvēks ir iedzimtā grēka dēļ?


Attaisnots un apžēlots

Šajā attēlā redzami divi vīrieši. Pirmais, ģērbies baltās drānās, mēdza dižoties ar savu taisnību, ar paštaisnību, kas Dieva acīs ir kā sārņains tērps (Jes.64:6). Otrs vīrs, tērpies dzeltenās drānās, “neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs!” Tieši par šo otro vīru Jēzus sacīja: “Viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru” (Lk.18:9–14).

attaisnots un apžēlots

Kādēļ Jēzus vārdiem “viņš nogāja savās mājās taisnots” ir tik liela nozīme arī mūsu dzīvē? Tādēļ, ka tie attiecas arī uz mums — arī mēs esam Viņā attaisnoti. Mums nav jārēķinās ar kādu garu un ilgstošu procesu, kura rezultātā mēs tiktu attaisnoti Dieva priekšā. Gluži kā šis attaisnotais vīrs, arī mēs varam doties mājup pilnīgi jaunā statusā — Dieva acīs saņēmuši pilnīgu piedošanu un attaisnošanu. Turklāt šis jaunais statuss ir nemainīgs.

JAUNS STATUSS DIEVA ACĪS!

Dieva attiecības ar mums līdzinās tām, kādas Viņam bija ar šo pazemīgo muitnieku, kurš atzina savu niecību Dieva žēlastības priekšā. Sniedzot mums ticības dāvanu, Dievs mūs pasludina par šķīstiem, attaisnotiem un svētiem Viņa priekšā. Viņa attiecības ar mums nemainās ik reizi, kad mums dzīvē paslīd kāja. Kristus krusta nopelna dēļ un pateicoties Kristības brīnumam Dievs mums žēlīgi piešķir nevis nosacītu piedošanu, bet gan pastāvīgas piedošanas statusu. Šis statuss Dieva priekšā tiek sasniegts, Viņam paziņojot Savu žēlīgo spriedumu: pateicoties Kristus izlietajām grēku izpirkšanas asinīm, mēs esam pilnīgi attaisnoti.

Lūk, salīdzinājums, kas mums palīdzēs labāk izprast šo piedošanas statusu. Kad mācītājs pasludina kādu pāri par “vīru un sievu”, tas nozīmē, ka viņi viens otra priekšā ir ieguvuši jaunu statusu. Iespējams, ka turpmākajos gados laulātie draugi ne reizi vien nespēs īsti tikt galā ar laulības statusa uzliktajiem pienākumiem. Tomēr šīs neveiksmes pašas par sevi neizjauc viņu laulības statusu. Tieši tāpat ir ar Dieva dāvāto piedošanu. Arī šajā statusā, pat ja jums jau nākamajā stundā, dienā vai nedēļā atkal nākas kļūdīties, jūsu statuss Dieva acīs nemainās. Dievs ir “apzīmogojis” šo jauno statusu Viņa priekšā ar Kristus pestījošajām asinīm (Ef.1:13).

JŪSU PRIEKS PAR DIEVA PIEDOŠANU IR TIKAI SĀKUMS!

Priecāsimies par šo jauno statusu — pilnīgu piedošanu un attaisnošanu Dieva Viņa dāvātās ticības dēļ! Taču ticība ir tikai pirmā Dieva dāvana, ko saņemam, pateicoties šim jaunajam statusam Viņa acīs.

IZSAIŅOJIET DĀVANAS!

Līdztekus jaunajam statusam Dieva priekšā, Viņš mums sniedz neskaitāmas citas dāvanas. Šīs dāvanas nonāk pie mums caur Dieva vārdu. Sāksim tās saņemt, lasot, pārdomājot un mācoties Vēstules efeziešiem pirmo nodaļu.

Šajā Bībeles grāmatā, kas sākotnēji tika sarakstīta kā vēstule Efezas kristiešiem, Dievs pavēsta, ka “[Viņš] mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā” (1:4). Tātad, viena no Dieva dāvanām ir nevainojams svētums Viņa priekšā! Tālāk Viņš mums dāvā Viņa bērna statusu (1:5), kas nozīmē, ka “mēs saņemsim visu Viņa “mantojumu” (1:11), ar kuriem Viņš pēc Savas labās gribas dalās visos Savos labumos (1:11). Saņemiet nākamo dāvanu — apziņu, ka Kristus asinīs esam pestīti (1:7). Izsaiņosim nākamo mūsu mīlošā Tēva dāvanu — Viņš atklāj mums “Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma” (1:9). Visbeidzot, saņemsim “Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma” (1:13). Iegaumējiet šo Rakstu nodaļu!

Kristū saņēmuši jaunu statusu Dieva priekšā, bruņojušies ar visām Viņa dotajām dāvanām, neļausim velnam graut mūsu pārliecību par Dieva dāvāto pestīšanu. Ik reizi, kad velns norāda uz kādu mūsu grēku, droši atbildēsim: “Atkāpies! Jēzus asinīs man ir piedots!”

    Mīļais Kungs Jēzu, paldies Tev, ka esi ļāvis man tikt vaļā no nedrošības un neskaidrības par Tavu piedošanu. Liec man tiekties pēc Tava dzīvinošā vārda, lai es ik brīdi, ik uz soļa būtu drošs par savu attaisnošanu Tevī. Es pateicos Tev, ka, neskatoties uz manām ikdienas kļūdām, man ir miers un prieks Tevī. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.