141. Kādu ticības apliecību satur Mazais Katehisms?


Vienīgi Rakstos

“Es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc Rakstiem un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Rakstiem.” [1.Kor.15:3-4]

Vienīgi Rakstos


Šeit teikts, ka Pāvils piemin Rakstus kā savu drošāko liecību un parāda, ka nav iespējams uzturēt mūsu mācību un ticību citādi kā vien – ja tā ietverta rakstītā vārda burtos un caur apustuli vai kādu citu top ar muti pasludināta.

Jo šeit ir rakstīts pavisam skaidri: Raksti, Raksti. Bet Raksti nav Gars, par kuru daži kliedz ar putām uz lūpām [kā ienaidnieki mums maldīgi sauc pakaļ]. Tie domā, ka Gars vien visu paveic, bet Raksti esot tikai nedzīvs burts, kas nespēj dot dzīvību.

Bet nelielies daudz ar Garu, ja tev nav skaidra, atklāta Vārda,- jo tas būs nevis labs gars, bet nolādētais velns no elles.

Jo Svētais Gars savu gudrību, savu padomu un visus savus noslēpumus ietvēris Vārdā un atklājis Rakstos, tā ka neviens nevar aizbildināties, meklēdams un pētīdams ko citu.

Mēs arī nevaram iemācīties, nedz sasniegt ko augstāku un labāku kā to, ko Raksti māca par Jēzu Kristu, Dieva Dēlu, mūsu Pestītāju, proti – ka Viņš mūsu labā miris un augšāmcēlies.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

10 atsauces par “Vienīgi Rakstos”

 1. talyc:


  āmen.

 2. gunta-v:


  Vārds bez Gara ir nedzīvs un tikai to ko Dievs caur savu Svēto Garu grib mums atklāt, tikai tas Vārds ir dzīvs priekš mums..Tad jau visi neticīgie spētu lasīt Vardu un saprast, ja to varētu izprast bez Svētā Gara.Piemērs-izlasīju trešdaļu bībeles pirms kļuvu kristiete un šausminājos-kas tie par murgiem, ko ticīgie lasa, bet biju neatlaidīga zināt..un tikos ar kristiešiem.Kad pieņēmu Jēzu Kristu par savas dzīves Kungu, par savu Pestītāju, man atklājās Dieva Vārds un Dieva Gars mani vadīja, kad lasīju bībeli(Parasti ne mazāk par pāris st. dienā)Vārds kļuva man par dzīvību, veselību un brīvību.Kā tad cilvēki uzrakstīja bībeli? Ar vai bez Svētā Gara vadības?

 3. Roberto:


  mīļā gunta-v,

  es skatos Jūs šeit, e-BAZNICĀ, ĻOTI daudz rakstāt…

  atvainojiet, taču, neskatoties uz lielo vārdu daudzumu, es tā īsti nevaru saprast par kādu garu Jūs runājat?

 4. gunta-v:


  mīļais Roberto, jums nepatīk, ja notiek kas ne pēc Jūsu priekšrakstiem. Jums nepatīk, ja cilvēki sarunājas! AI, AI.. mācītājs…Bet Jēzum gan bija Mīlestība un pacietība priekš katra no mums..

 5. Roberto:


  redziet, mīļā gunta-v,

  1] šis e-sprediķis nebūt nav par mani;

  2] lai vai kā – tomēr es neesmu Pestītājs un arī nepretendēju tāds būt;

  3] Jūs joprojām rakstāt, bet diemžēl neko nepasakāt, atvainojiet, tas līdzinās šķindošam zvārgulim.

  Esiet svētīta!

 6. gunta-v:


  Atvainojiet, bet 1) iegāju šeit ne jau tāpat vien
  2) vai zvārguļa šķindoņa par kaut ko nevēsta-piemēram, par tuvošanos..vienalga kas tas būtu
  3) Pieņemu Jūsu novēlējumu
  Lai Dievs Jums dod to, pēc kā Jūsu sirds ilgojas

  4) ja Jums bija patīkami ar mani sarunāties, lūdzu atvainojiet par traucējumu. Ceru, Jūs to spējat-Piedodiet.

 7. gunta-v:


  4) rakstīju -nepatīkami ( hmm..īpatnēja kļūda)

 8. Roberto:


  mīļā gunta-v, atvainojiet, bet diemžēl mums līdz šim vēl nekāda saruna nav bijusi, jo man sagādā grūtības uztvert Jūsu rakstā domu…

 9. gunta-v:


  Roberto,ja Jūs varat visu laiku otru cilvēku pazemot, tad kāda jēga Jūsu gudrībai, domāju-studijām teoloģijā? Paskaidroju vārdu pazemot, domājiet-pazemināt savās acīs vai neuztvert nopietni.Vai nepapūlētos un nepaskaidrotu, ko nozīmē vārds divkosība pēc bibeliska principa? Man tas noderētu..

 10. Roberto:


  mīļā gunta-v,

  es pilnīgi nesaprotu, kāpēc Jūs šeit gribat ķidāt manu personību, es Jums sirsnīgi ieteiktu vēlreiz izlasīt un pārdomāt e-sprediķi

  Kristus mīlestībāLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.