47. Kad mēs topam vainīgi pie Dieva Vārda nievāšanas?


Brīnums… Brīnumu… Brīnumi..!

Kādi ir vislielākie brīnumi?

Brīnums... Brīnumu... Brīnumi..!


Vislielākie brīnumi ir tie, kurus mēs nemaz neuzkatām par brīnumiem. Piemēram, neticīgs cilvēks kļūst atkal ticīgs vai ķeceris beidzot atzīst patiesību, ka Dieva Vārda skaidrā patiesība saglabājas arī pavisam mazā ticīgo pulciņā.

“Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva.” [Jņ.14:12]

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

  * - ievadot atsauci ar linku, tā var parādīties ne uzreiz