259. Uz kādu vārdu atsaucoties mums jāvēršas pie Dieva ar lūgšanām?


Vārdi, kas dara jūs svētu

Ikvienai nekristīgai reliģijai ir savs likumu, noteikumu vai norādījumu kopums, kas jāievēro, lai izpatiktu Dievam. Viens piemērs redzams šajā fotogrāfijā – manipuri (etniska grupa ZA Indijā) priesteris lasa lūgšanas no senas reliģiskas grāmatas. Enciklopēdijā Encyclopedia of the Orient minēti vēl citi piemēri:

“Korāns un Sunna (islāma svētie raksti) satur daudzus likumus, kā rīkoties dažādās dzīves situācijās, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Islāmā cilvēks nevar būt drošs par to, vai nonāks paradīzē, ja nav dzīvojis, kā musulmanim pienākas.”

Vārdi, kas dara jūs svētu


Līdzīga nebeidzamu noteikumu virkne pastāv arī hinduismā un citās reliģijās. 1995.gada 2.jūlijā Indijas Augstākā tiesa apstiprināja oficiālu hinduisma definīciju, kurā ietilpst arī garš to nepieciešamo nosacījumu saraksts, kas hinduistam jāizpilda, lai sasniegtu Dievu jeb to, ko viņi uzskata par savu dievu.

DAŽI KRISTIEŠI RĪKOJAS KĀ MUSULMAŅI VAI HINDUISTI, MĒĢINOT SAVIEM SPĒKIEM KĻŪT SVĒTI

Kaut arī vairums cilvēku, kuri sevi uzskata par kristiešiem, tūdaļ noliegtu, ka viņu “kristietības praktizēšanai” ir kaut kas kopīgs ar islāma vai hinduisma legālismu, līdzība ir patiesi satriecoša. Piemēram, daudzi, kuri sauc sevi par kristiešiem, apgalvo, ka tad, kad cilvēks ir uzņēmis Dieva vārdu, lasītu vai dzirdētu, Dievs sagaida, ka šis cilvēks tūdaļ “nolems sekot Jēzum”. Tā sakot, cilvēkam ar rīcību jāreaģē uz Dieva vārdu. Šo muļķīgo mācību atspēko notikums ar Lācaru, kuru Jēzus uzmodināja no nāves (Jņ.11:38-44). Vai tiešām jūs iedomājaties, ka Lācars sēdēja aukstajā akmens kapā, nepacietīgās gaidās turēdams rokas uz ieejai priekšā aizveltā akmens, lai pēc Jēzus pavēles uzreiz būtu gatavs rīkoties? Nebūt ne! Lācars tur gulēja miris un auksts kā akmens, kas sedza ieeju kapā. Ja Dieva dzīvu darošais vārds nebūtu ienācis viņā, šis līķis pats neko nespētu darīt, lai atdzīvinātu sevi. Jēzus dzīvu darošais vārds darīja Lācaru spējīgu atgriezties dzīvē un atstāt kapu.

JŪSU DEBESU TĒVS GRIB UN PAVEIC JŪSU SVĒTDARĪŠANU!

Tāpēc arī jūs savos centienos kļūt svēts un paklausīgs Dievam atcerieties, ka bez dzīvā Dieva vārda, kas jūs dara dzīvu, jūs neko nespējat. Ja Dieva vārds jūs neattaisno un neveic jūsu svētdarīšanu, jūs esat tikpat miris, auksts un bezpalīdzīgs kā kapā. Arī mašīnai vispirms ir jāiepilda degviela, lai tā varētu braukt. Tāpat arī jums, lai jūs kaut ko varētu darīt svēttapšanas jomā, vispirms ir jāsaņem dzīvu darošais Dieva vārds. Labā vēsts jums ir rodama Jēzus lūgšanā Debesu Tēvam par Viņa mācekļiem un visiem, kas ar mācekļu vārdiem iegūs ticību Viņam. (Jņ.17:20) – “Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi [Tēvs] ir patiesība”. (Jņ.17:17)

Jūsu Debesu Tēvs ne vien sēj Sava dzīvu darošā vārda sēklu jūsu sirdī (1.Pēt.1:23), Viņš arī ar Savu vārdu dara jūs svētus un liek jūsu svēttapšanai pieņemties spēkā, ka jūsu dzīve kļūst Viņam tīkama. “Jo Dievs ir tas, kas pēc Savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos“. (Fil.2:13). Debesu Tēvs jums ar apustuli Pāvilu atgādina, ka visa jūsu dzīve, arī jūsu svēttapšana, ir Viņa darbs no sākuma līdz galam (Fil.2:13; Ef.2:10). Pateicieties un slavējiet Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu!

Debesu Tēva žēlastības pilnā griba attiecībā uz jums ir tieši tas, ko Jēzus lūdza: “Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība”. (Jņ.17:17) Jūsu svētdarīšana pilnībā ir jūsu Debesu Tēva brīnišķīgais un varenais darbs! “Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu“. (1.Kor.1:30) Kāpēc ir tik svarīgi zināt, ka Dievs ir tas, kurš visu paveic jūsos ar Savu dzīvo un dzīvu darošo vārdu? Tas ir svarīgi tāpēc, lai jūs varētu lepoties ar Kristu, “lai būtu, kā ir rakstīts: kas lielās, tas lai lielās ar To Kungu”. (1.Kor.1:31)

Mārtiņš Luters Dieva svētdarīšanas darbu skaidro šādi:

“Vārdam, kad vien tas tiek nopietni apdomāts, ņemts vērā un likts lietā, piemīt tāds spēks, ka tas nekad nepaliek bez augļiem. Tas vienmēr modina jaunas domas, jaunu prieku un jaunu kalpošanu un šķīsta sirdi un sirds pārdomas.”

PATEICIETIES DIEVAM, KA VIŅŠ UZSĀK UN PABEIDZ JŪSU SVĒTDARĪŠANU

Pateicieties Dievam šodien un katru dienu! Pateicieties, ka Viņš jums neliek nodoties nebeidzamām un neauglīgām pūlēm pašam kļūt svētam. Visās vājībās, neveiksmēs un pat krituši grēkā jūs varat tverties pie Jēzus dzīvā vārda un pie apsolījuma, ka Debesu Tēvs jūs darīs pilnīgi svētu. Kā Viņš to paveiks? AR SAVU VĀRDU! Par spīti grēkiem, kuros jūs krītat ik dienas. Dzīvā un dzīvu darošā Dieva vārda spēkā, kas veic brīnumus un dara svētu, Debesu Tēvs jau tagad uz jums raugās kā uz taisno, pilnīgi nevainojamu un svētu!

    Mīļais Debesu Tēvs, novērs mani no neauglīgajiem centieniem pašam sevi darīt svētu. Lai Tavs Gars mani vada pie Tava svētā un dzīvā vārda, ka es to uzņemu ar prātu un sirdi. Lai Tavs vārds darbojas manī (1.Tes.2:13) un dara mani spējīgu atsaukties Tavas mīlestības aicinājumam un pakļauties Tavai svētajai gribai, lai, īpaši attiecībā uz manu pestīšanu un svētdarīšanu, Tu būtu tas, kurš “visās lietās.. tiktu pagodināts”. (1.Pēt.4:11)

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.