42. Kas ir svētīšana?


Turpmāk baznīcas varēs diskriminēt cilvēkus

ASV Augstākā tiesa vienbalsīgi atbalstījusi tiesības baznīcām brīvu vaļu pieņemot un atlaižot darbiniekus.


Tiesā tika izskatīta kādas Mičiganas skolotājas prasība. Viņa tika atlaista no darba luterāņu skolā, jo aizgājusi ilgā slimības atvaļinājumā. Pedagoģe apstrīdēja šo lēmumu, balstoties uz likumiem, kas aizliedz diskriminēt darbnespējīgus cilvēkus.

Tomēr Augstākā tiesa nonāca pie slēdziena, ka reliģisku institūciju lēmumi par darbiniekiem neietilpst valdības jurisdikcijā un ir izņēmums.

Tiesa nolēmuma, ka šāda rīcība traucētu baznīcas iekšējai pārvaldei, atņemot baznīcai kontroli pār to [cilvēku] izvēli, kuri personificēs tās ticību.

Tiesa atzina, ka sabiedrības intereses diskriminācijas novēršanā, bez šaubām, ir svarīgas, taču tāpat ir svarīgas arī reliģisko grupu intereses, izvēloties, kas sludinās viņu uzskatus, mācīs viņu ticību un veiks viņu misiju.

Skolotāja tika atstādināta no darba pēc tam, kad viņai tika diagnosticēta narkolepsija. Skolotāja vērsās ar sūdzību valsts aģentūrā un vēlāk viņas prasību atbalstīja arī apelācijas tiesa, kura norādīja, ka skolā viņa pasniegusi matemātiku, zinātnes un sportu, kādēļ izņēmums, kas saistās ar reliģiskām institūcijām, uz viņu patiesībā neattiecas.

Tomēr baznīca, kuras pakļautībā skola atrodas, uzstāja, ka arī Vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju komisijai ir jāpakļaujas šim izņēmumam, kas pasargā reliģiskas institūcijas no valdības jaukšanās jautājumos par darbiniekuAbonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.