Ieskaties

18 komentāri par “talyc izjautā amatpersonas par islamizācijas draudiem

 1. Manas aizdomas, ka laicīgā valdība spēj sakatīt vienīgi laicīgās problēmas un laicīgās varas risina laicīgās aktualitātes… un tās pat nav īsti saucamas par aizdomām, bet par laicīgās realitātes postu…

  Virspusēji skatoties – viss taču ir kārtībā; mēs visu kontrolējam; viss notiek. Visi grib dzirdēt tikai pozitīvo: tas izpildīts; to varam; tas tiks sasniegts… Kas prot tā pareizi noziņot, tas dabūs medāli, kas nē, tas lai uzrāda kādu, kuru sodīt. Tā lieliem kungiem patīk visu ātri sakārtot (un tad var jauki uzdzīvot).

  Ja kāds to sauc par staigāšanu pa plānu (jeb precīzāk sakot – izburbušu) ledu, tas saucams par fobiju māktu histēriķi; tādu – nabagu pat neklausās (nu pieklājības pēc var izlikties, ka uzklausījuši) vai aizbāž tam muti ar gatavi apslīpētām frāžu dārgakmeņiem iz savām siržu-gudrības lādēm.

  Taču valnieks, kam neinteresē ‘sūrā’ patiesība tiek pievilts vismaz divkāši: – vispirms patīkami, pēc tam nepatīkami.

  Kas ir pilsonis, kas ir Latvija, kas ir latvietis?

  Karš pret ISIS jeb cīņa pret Islāmu

  Bēgļi un bēgļu uzņemšanas jautājums 2015

 2. Runājot par armijas kapelānu dienestu, dažviet Eiropā jau labu laiku atpakaļ tiem māca kopā ar mirstošo musulmani skaitīt alahakbārus…

  Rodas pamatots iespaids ka laicīgā valdība neko nespēj saskatīt, vien atsēž ministru laikus lai saņemtu algu.
  Jo – valstsvīru klasiskajā izpratnē – ar redzējumu un atbildības uzņemšanos Latvijā nemaz nav.

 3. Bet – no Veimāras republikas nošpikotās Satversmes (kas Vāczemē daļēji līdzvainīga pie Hitlera nākšanas pie varas)bezatbildīgajā parlamentārajā republikā tādi arī nemaz nevar parādities…

 4. Jā pareizs novērojums, luteranis, kapelān dienests ir padarīts par pasauls-starp-reliģiju universālo ‘mīļ-mier-instrumentu’, jeb nesālīg-sālīša pipar-trauciņiem.

  Taču jāsaprot no kurienes vējš pūš – kas tā ir par mācību: “visu zemju prolet..tfu..tfu..tfu …kristieši apvienojieties!; visu zemju ticīgie – apvienojieties!; sanāciet, sadziediet, sa-sa-dancojiet!” Tas taču(varētu būt) tik jauki, ka visi vienā prātā, kopējiem spēkiem, ar vienotu mērķi… PARADĪZES ATJAUNOŠANA ZEMES VIRSŪ… tam taču nevajadzētu būt nekam neiespējamam! kas tā ir par balsi? – pareizi – ne jau Kristus, bet antikrista. kas tā ir par barību? – pareizi – velna ēsma.

  Un pāvests dzied skaļāk par citiem, un PLF (pasaules luterāņu federācija) piebalso, un protams, ka LELB šī dziesmele ir obligātajā repertuārā, un katram tās mācītājam tā jādungo (vismaz mute jāplāta) līdzi.

  – – –

  muhamedāņi šajā ziņā jau ir uzvarētāja pozīcijā, jo tie (to mācība)neparedz nekād samierināšanos; nekādu savas mācības atšķaidīšanu ar x-tietības sāls-samazg-ūdeni.

  Viņi savas vienīgās-vienotās mācības jautājumus atrisināja korāna tapšanas pirmsākumos (ar uguni un zobenu): visi melnraksti sadedzināti, visi tie, kas atceras atšķirīgās korāna versijas nokauti… BUM… te mums ir pareizā versija, kas zeltā izkalta nokrita no debesīm …punkts

  Ja tu tam netici – pats vainīgs – mirsti … Redzi, pats dievs tevi (neticīgo) iznīcina [piemēram ar (manu)viņam ticīgā kalpa roku]. Viss līdz absurdam vienkārši.

  – – –

  Muhamedānisms ir kā Dieva sods x-tīgajam pasaulīgumam (kur bezdievis tiek sodīts ar vēl lielāku bezdievi).

  Un jā, piekrītu luteranis, Jā, nav NAV (un nevar būt) valstvīru (jeb ir tādi, kādus tos valsts izaudzina)… nav valstiskās audzināšanas. Un sākotnēji ir jābūt vismaz izpratnei par valsti, un ir jābūt patriotiskiem audzinātājiem. Un nevar kļūt patriotisks bez vēsturiskajām zināšanām. Un vēsture bez patiesības ir vien uz kādu ideoloģiju balstīts farss. Un patiesība ir Kristus. Un kristieši ir Kristus liecinieki (taču ir arī viltus liecinieki, kas vien saucas par kristiešiem). Un viltus liecinieki ir x-tīgā pasaulīguma ieviesēji un uzturētāji. Un … (skat. vēlreiz iepriekšējo rindkopu bold). Un jo dziļāk kāds x-tīgajā pasaulīgumā ir iekšā, jo pēc augstāka x-tīgi garīgā amata tas tiecas (piekabinot sev piskapa titulu, vai vismaz lūdzot atļauju saukties kaut par nelielas lauku draudzes mācītāj-kungu). Nelgas,

 5. Katrā gadījumā, pildot Kristus aicinājumu un pavēli par Evaņģēlija pasludināšanu, noderīgāk ir pabeigt iesākto (arī ja tas ir būt pāris nelielu draudžu mācītājkungam) nevis palikt pusratā un x-ticīgi purpināt uz citiem.

 6. Nē, mīļais draugs, ja esi saimniecības preču nodaļā pircis halvu, tā nav ar putām uz lūpām jānoēd līdz galam (ziepes ne ziepes – ja reiz nopirkām – jāapēd).
  Varbūt labāki ir paklausīt gudrā padomam?

  No kurienes tev tāda gudrība ienākusies, ka Jēzus būtum sūtījis savus mācekļus pirmām kārtām dabūt farizeju un rakstu mācītāju autorizāciju pirms iet un pildīt uzdoto misiju? (gluži otrādi – tika brīdināts izvairīties no to rauga)!

  Tu esi lepns, ka nes LELB zīmotnes? – tad arī uzņemies vēsturisko atbildību par tās sniegumu; izgaršo kārtīgi un meties slavēt tās nestos augļus mūsdienu sabiedrībā.

  – – –

  Ka man nebūtu jādara tavs darbs Tu, oficiālais, profesionālais, apmaksātais Latvijas garīdzniecības pārstāvi! Ej Tu un runā uz valdību, kas tevi tavā amatā iecēlusi! [Nevis kunksti aiz sava treknuma (slinkumā audzētā) savā pārgudrā zūdībā]! Ej un Tu brīdnini par Islāma draudiem to, kas tevi baro!

 7. Divi lietās tevi pamācīšu –
  pirmkārt, nevajag strādāt par sātana pusgraudnieku un mētāties ar tukšām apsūdzībām tajā, ko tu dēvē par x-tietību.

  Saprotu, šis sektantisma psiholoģiskais fenomens – es-talyc pareizais un jūs nepareizie, ir reliģiski “gudrā” cilvēka miesas prāta auglis, bet tomēr…
  Otrkārt, viss kas baznīcai sakāms valdībai, ir pateikts.

  Un tālu esi no īstenības, ja nezini elementāras lietas – valdība neieceļ amatā garīdznieku.

 8. Pamāci pa priekšu pats sevi (kaut šinīs divi lietās)

  viss kas baznīcai sakāms valdībai, ir pateikts

  un proti tas būtum? (kas ir pateikts?) vai nozīmē – nav vairs ko teikt? (vai tu būtu tā baznīca, kas visu visiem par visām reizēm pateikusi – nu vari atpūtināt kājas?)

  valdība neieceļ amatā garīdznieku

  un kas tad tavuprāt ir LELB konsistorija? (vai domājies garīdznieki?) vai nezini tās vēsturisko izcelsmi? vāciskās valsts kontroles mehānisma sastāvdaļa (laicīgās pārvaldes instruments)

  pārgudrinieciska aprobežotība (prātvēderniecisms)
  ir tas, kas no tevis staro (ārkārtīgi gaiši)
  tu, rūgumpod!

 9. Nu gan esi sapinies vēsturiskos ekskursos.:)

  Tas, ka luterāņu baznīca tad un ne tikai vāciskajā vidē
  (starp citu, Lutera paša laipni piedāvāta laicīgajai varai, jo tāda nu bija vēsturiskā realitāte un sabiedrotos Reformācijai vajadzēja)
  ir bijusi valsts organizācijas struktūra,
  nenozīmē ka tāda tā ir šobrīd.
  LELB no laicīgo tiesību viedokļa ir neatkarīga juridiska persona.

  Un pastāsti man par tevis tik bieži piesaukto nacionālpatriotismu,
  vai tad tas (atšķirībā no baznīcas šodien)
  nav valsts kontroles mehānisma sastāvdaļa?

  No tevis staro izteikta x-ticība, draugs!

 10. tas, kas no manis, draudziņ staro ir vien smaids

  un šoreiz tas atmirdz pret tavu ‘vēsturiskajai realitātei’ pagriezto vaigu

  saki, mīļais vēsturniek, vai esi dzirdējis ko par Dr.R.Feldmani?

  manuprāt tev būtu labi pārlasīt viņa darbu “LATVIJAS BAZNĪCAS VĒSTURE”

  – – –

  un otra lieta, kas manī izsauc vīpsnas
  ir tava hroniskā mazspēja “runāt pa tēmu”
  kā tu šo savu domu sasaisti ar islamizācijas draudu garīgi/laicīgajām problēmām? Vai tev tēmu, tēmas, kas tavā galvā, atrodas pilnīgā bezsaistē? Un aizvien (vienalga kurā diskusijā) tā pati sāpīgākā, tad pēkšņi, ar varu laužās uz āru?

  – – –

  Jau tas vien, ka Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca nes Latvijas vārdu ir (vismaz vajadzētu būt) tā pirmā norāde par atbildības lauku. Otris vārds zīmējas uz luterismu – tātad par atbildības jomu (tad nu tur būtu jāpapēta visu, ko Luters savā laikā pacēlis un uzrādījis pret muhamedāņiem, ja kas jauns šo darbībā vēl nācis klāt, tas ar jāuzrāda un tieši un saistībā evaņģēlija mācību jāskaidro). Tā pat vārds Baznīca cieši ir saistāms ar tās teoloģisko atbildību pasaulē.

  Bet ko darīt, ja jūsu arhibīskaps ir vien klauns (jeb aktieris) arhibīskapa drēbēs, un tev šīs lietas (tevi amatā ieceļot) nav pastāstījis un eksaminācijas kārtībā pārliecinājies, ka saproti. Tā tas var notikt vien tad, ja kāds pats īsti nejēdz ka tāds augsts amats nes sev līdzi ne vien augstu godu, bet arī augstu atbildību… kā Dieva, tā arī cilvēku priekšā.

 11. Feldmaņa grāmatu esu izlasījis un šad tad pārlasu.
  Cik perfekti Feldmanis nodefinējis latvieti – nu,
  tipisks es pats, lai arī kursis.:)
  Tomēr, Felmanis jau nav ex-catedra typa orākuls, lai arī godājama autoritāte.

  Redzi, vīpsnātāj, bēgļu jautājums ir tāds kā lakmuspapīrītis tajā,
  cik lielā mērā demokrātiski ievēlētā vietējā valdība rēķinās ar tautas domām
  vai demonstrē LR suverenitātes izpalikumu, kas savukārt atsaucas uz tautas vērtējumu valstij un tās varai vispār.
  Jo dzimtās zemes mīlestība gan ir normāla lieta ikvienam,
  bet patriotiskās konstrukcijas, kas uz tās tiek būvētas, atkarīgas no reālās situācijas.

 12. Tālyc, un vnk vajag godprātīgāk ieklausīties cilvēkos,
  kas ar tevi sarunājas, nevis dogmatiski bārstīt, tā teikt, pašpareizās idejas.)

  Pasaules un baznīcas norises ir sarežgītākas par mūsu prātu un saprašanu, vai ne.
  Tāpēc arī Dievs dod savu mieru, kas augstāks pār tiem.

 13. kāpēc es tev teicu pārlasi?
  lai tu to visu pārdomātu!

  nevis lai uz reizi piekristu/nepiekristu
  vai “ņemtu zināšanai” uzlikot uz tās savu vīzu “lasīts”

  tikai tad, kad tā ir bijusi tava rūpe, un šaubu, neziņas, meklējumu un pārdomu rezultātā tu esi nācis pie kādas atziņas, un tad tu atrodi kādu vīru, kurš tieši to pašu domu gājienu ir aptiprinājis līdzīgos vārdos, tik tad tevī rodas prieks, ka “tā tas tiešām, tiešām tā noticies”.

  vēsturiskā izpratne nav vis plika dažādu faktu zināšana
  bet spēja saskatīt kopainas

 14. Tā viš i’, tikai tās saskatītās kopainas ne vienmēr detaļās sakrīt :)

  Un, ja vēl zini, ka cilvēkiem vispār gribās dzīvot kopainās jeb vienkāršotos vēsturiskos mītos (to vairāk par nedomājošo sabiedrības daļu, ne kristiešiem, kas tomēr pūlas domāt līdzi)…

 15. Ar pasaules izpratni ir līdzīgi kā ar puzzle
  tā sastāv no daudz sīkiem dažādiem (un dažādi grozāmiem) fragmentiņiem

  un tikai pareizi šos faktus kopā likušie spēj ieraudzīt skaidru bildi.
  [tas gan taisnība, ka pilnīgi visu kopbildi (ar visām garīgajām un neredzamajām lietām) mūsu acīm vēl skatīt nav pienācis laiks(to mēs redzam, kā miglaini, jeb kā spogulī) un tas mums visā godībā atklāsies vēlāk, kad Dievu savām acīm skatīsim]
  taču nojausmai kāda tā bilde būs ir jābūt ik ticīgajam (un velna māžošanās šinī jomā ir ieviest kādas garīguma pakāpes novēršot no patiesības izpratnes (paties/nepaties) uz laba/ļauna atzīšanas vispārināmajām pakāpēm: pareizs/pareizāks/vispareizākais; garīgs, garīgāks, visgarīgākais; ļauns, ļaunāks, visļaunākais… Un atzinušos “šo augstāko izpratni ” ievada jaunā gudrībā – kompromisu mācībā.

  Taču šīs ir garīgas runas (diezi vai miesas prātam tur kas ‘noderīgs’ būs izlobāms).

  – – –

  Ja cilvēki darbojas savā spēkā (pat pēc viscēlākajiem nodomiem, ar vislabāko apņemšanos un viscītīgākajiem centieniem) viss allaž sanāk kā parasti (kaut gribēts ir labi), jo velns aizvien ir vienu solīti priekšā un padara visu situāciju aizvien ļaunāku. [Un x-tietīgie labo-darbu centieni šeit nav izņēmums].

  Hinduisma domātāji savukārt līdz šādai izpratnei nākuši, sadomājās, ka vislabākais stāvoklis tak varētu būt veģetatīvā meditācija (maksimāl-iespējamā-nekā-ļaun-nedarīšana) un tas šos ieveda dziļā nabadzībā un postā.

  Bet ja mēs runājam par muhamedānismu, tad tie ir pretīm darītāji. Un tie ir aktīvi darītāji; Tie ir īsti cīnītāji. Tie tā vienkārši mierā neliksies. [kamēr vien uz pasaules kristieši būs atlikušies, to darbs nevar tikt uzskatīts par pabeigtu].

  – – –

  Karš pret velnu – tā nav mūsu cīņa [jo mūžībā velns jau ir Dieva sakauts]. Tas par ko mēs (še šinī laikā un telpā) varam runāt ir vien ticības cīņa. Un tā tiek izcīnīta katra dvēselē (un par katru vienu).

  Arī džihāds – muhamedāņu svētais karš – Tā pat nav īsti mūsu cīņa (tai ziņā, ka tā ir apmāto cīņa pret neticīgajiem). Mums caur Rakstiem sen ir atklāts, ka celsies tādi, kas nogalinās aiz pārliecības, ka ar to Dievam kalpojuši. Mums te pienākas drīzāk tāda kā samierinātāja/miera uzturētāja funkcija.

  Ko mēs īsti šinī situācjā varam darīt? (pats muļķīgākais protams būtu nedarīt neko – domājot, ka varbūt nekas slikts nevienam tā arī nenotiks)… Droši vien jāsāk ar to, ka jāpārbauda sava ticība (cik stipri tā pamatota Kristus evaņģēlijā), lai dabiskā veidā izslēgtu sevi no kategorijas “nokaujamais-neticīgais”. Tad jāapbruņojas ar Dieva dotajiem ieročiem. Nu un ko vēl – nu protams – jātrenējas un jācīnas līdz uzvarai:)

 16. Redz kā Zviedrijā notiek.

  Eva Brunne, kura tiek uzskatīta par pirmo pasaulē ordinēto lesbieti, savā diecēzē Stokholmā nolēmusi atbrīvot vietu islāmticīgajiem, no telpas aizvācot visus kristiešu krustus un vietā uzstādot marķējuma zīmes, kas rāda virzienu uz Meku. Tādējādi Brunne uzsver, ka baznīcā gaidīts jebkurš lūdzējs – arī musulmaņi.

 17. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem?
  Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus.(Mat. 7:16-17)

  – – –

  Tā sieviete ir rīkojusies gudri. Vai tad viņa ir (var būt) kāds cīnītājs? Vai tad šī varētu stāties kaujiniekiem pretīm? Kāpēc lai viņa apdraudētu savu (un sev tuvo) dzīvības kaut kāda krustu kulta dēļ?

  Nu un ja ar tur tagad viens otrs no pastāvīgajiem klientiem atkritīs? Kas par to? Tā pat jau neko daudz apmeklētāju nebija (jo nevarēja būt). Un vajag taču domāt progresīvi; vajaga būt atvērtiem jaunā tirgus prasībām; kāda atšķirība kura reliģija, ja ir ambīcijas būt par priesterieni?

  Vai man nav taisnība?

  – – –

  Protams, ka šāda rīcība ir nosodāma, …Taču līdzīgi kā pie miesas slimībām, še redzams ka kaite, kas ir hroniska (kur simptomu apārstēšana īsto vainu nedziedinās), tur ir nepieciešama padziļināta, pareiza un ilgstoša ārstēšana. Ja ar tam bābietim (kaut ar varu) piespiestu muhamedāņu welcome marķējumus noplēst un krustus atpakaļ vietās sastutēt – ar to taču nekas tur netiktu līdzēts.

  Pareizi?

 18. Cody,
  tas labi, ka sātana kalpones zviedru it kā baznīcā darbojas aizvien atklātāk.
  Tas varētu LELB atbrīvot vēl no atlikušā sentimenta un rīkoties kristīgi atbildīgāk attiecībā uz baznīcsadraudzības robežām.
  Jau tagad šis tas ir darīts, piemēram, zviedru bīskapu konsekrācijā nepiedalās LELB bīskapi un otrādi, bet…

Atbildēt