240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?Tu redzi arhīvu par zeme

Cilvēks kā valdnieks pār dzīvo radību

Gluži kā Dievs ir Kungs pār neskaitāmām galaktikām un kustīgiem debesu ķermeņiem, tāpat Dievs ir licis cilvēku kā valdnieku pār dzīvo radību pulkiem virs zemes. Šis pasaules nams tapa būvēts, gatavots un izgreznots cilvēkam, Viņa tēlam un līdzībai.

cilvēks kā valdnieks pār dzīvo radību

Lasīt tālāk »Tukša zeme

Bībeles pirmie vārdi skan: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Un gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas” (1.Moz.1:1-4), lai tie noteiktos laikos nomainītu viens otru un izveidotu dienu un nakti, un tā tas bija jau pirms saules radīšanas.

tukša zeme

Lasīt tālāk »


Tauta un valsts

Mēs bieži uzskatām par pašsaprotamu to, ka katrai tautai neizbēgami jābūt savai zemei jeb valstij. Pa lielākai daļai tie ir maldi: valsts un tautas robežas ļoti reti sakrīt viena ar otru.

Tauta un valsts

Lasīt tālāk »


No zemes saujas

Cilvēks, kuru Dievs ir radījis pēc savas līdzības, tas nozīmē – brīvu, ir cilvēks, kas ņemts no zemes. (1.Moz.2:7). Spēcīgākos vārdos kā šeit nevarētu runāt pat Darvins un Feierbahs. Cilvēks cēlies no zemes saujas. Viņa būtībai piemīt saistība ar zemi.

No zemes saujas

Lasīt tālāk »


Pirmā lieta…


…kuru plānoju radīt. ir gaisma

Lasīt tālāk »