154. Kādēļ mēs saucam Dieva pirmo personu par Tēvu?Tu redzi arhīvu par priecīga sirds

Priecājies arī tad, ja tava sirds ir skumju pilna

“Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!” [Fil.4:4]

Priecājies arī tad, ja tava sirds ir skumju pilna

Lasīt tālāk »Būt neatkarīgam

Es pārpārēm priecājos Kungā, ka beidzot bija iespēja atplaukt jūsu gādībai par mani. Par to jūs vienmēr esat domājuši, bet jums nebija tādas izdevības. Es tā nerunāju trūkuma spiests, jo esmu mācījies iztikt visādos apstākļos. Esmu iepazinis trūkumu, esmu iepazinis arī pārpilnību; esmu iemācījies būt mierā ar visu un visā:gan būdams paēdis, gan izsalcis, gan pārpilnībā, gan ciešot trūkumu. Es visu spēju viņā, kas man dod spēku. [Fil.4:10-13]

būt stipram Kristū

Lasīt tālāk »