96. No kādām lietām ticīgajiem ir jāizvairās, lai stāvētu uz pareiza ceļa?Tu redzi arhīvu par pilnais evaņģēlijs

Pašiedvesmots sludinātājs un viņa upuris

Apskatieties kā pašiedvesmots sludinātājs, kurš pārstāv pilna evaņģēlija kalpošanu “Torch of Christ Ministries”, pie Rīgas Centrāltirgus nodarbojas ar potenciālo sektantu aģitēšanu.

Pašiedvesmots sludinātājs un viņa upuris

Lasīt tālāk »Dziedināšanas un labklājība

Vēl viena pentakostāļu “Pilnā jeb četrstūrainā Evaņģēlija” mācība ir – Kristus kā dziedinātājs un labklājības devējs. Šajā mācībā mēs varam piekrist daudziem izteikumiem, kurus izsaka pentakostāļi. Mēs varam piekrist, ka Kristus ir nācis atpestīt visu cilvēku – viņa dvēseli un miesu; ka Dievs var darīt un arī šodien dara daudz brīnumu, tai skaitā arī dziedināšanas; ka labklājība ir Dieva svētība utt., – esam to visu pieredzējuši savās dzīvēs un savās draudzēs ne mazāk kā pentakostāļi.

Dziedināšanas un labklājība

Lasīt tālāk »