9. Ko nozīmē desmit Dieva baušļi?Tu redzi arhīvu par nezināmas ciešanas

Sātana dzelonis kristieša miesā

“Lai es nepaaugstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā, sātana eņģelis, lai tas sistu mani, ka netopu iedomīgs. Tādēļ es To Kungu trīs reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos. Un Viņš ir sacījis: “Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.”” [2.Kor.12:7-9]

Sātana dzelonis kristieša miesā

Lasīt tālāk »