54. Kas ir mūsu tuvākais?Tu redzi arhīvu par neticība

Grēcinieka attaisnošanās

“Un cilvēks [Ādams] sacīja: “Tā sieva, ko Tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka, un es ēdu”.” [1.Moz.3:12]

grēcinieka attaisnošanās

Lasīt tālāk »Svētā vēsture – Dieva darbi zemes virsū

Bībeles vēsturisko grāmatu lasījums dod visiem (kuri vien vēlas dzirdēt) iespēju atrasties pie Dieva vienreizējās cilvēku pestīšanas. Lūgšanas un lasījumi no vēsturiskajām grāmatām tiešā veidā dara tās jaunas priekš mums. Tādējādi mēs ņemam savu daļu pie bijušajiem pestīšanas notikumiem.

Svētā vēsture – Dieva darbi zemes virsū

Lasīt tālāk »


Par Svēto Kristību

Mācība par Svēto Kristību, salīdzinot ar citiem sakramentiem, gadsimtu gaitā bija vismazāk cietusi. Tādēļ Luters savā darbā Par Baznīcu Bābeles gūstā vēl varēja slavēt Dievu, ka tas savā žēlastībā “vismaz šo vienu sakramentu savā baznīcā saglabājis neaptraipītu un nesaindētu ar cilvēku izdomātiem noteikumiem”.

Par Svēto Kristību

Lasīt tālāk »


Ticība rada drosmi

Kas radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanī iekšā, kas paliek mūžīgi uzticīgs. Tiešām, taisni ir tā Kunga vārdi, un visi Viņa darbi ir pilni uzticības. (Ps.146:6; 33:4)

Ticība rada drosmi

Lasīt tālāk »


Skumjas tiks vērstas priekā

Gavēņa laikā sākumā sekosim Kristum ciešanu ceļā uz Golgātu. No Ģetzemanes bruņota apsardze Viņu noveda augstā priestera Kajafas un sinderija priekšā, kur “augstie priesteri, vecaji un visa augstā tiesa meklēja viltus liecību pret Jēzu, lai To varētu nokaut.” [Mt.26:59]

Skumjas tiks vērstas priekā

Lasīt tālāk »