256. Kas mūs mudina lūgties?Tu redzi arhīvu par neticība

Neticība neatbrīvos no Dieva tiesas

Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. [Gal.4:4-5]

Neticība neatbrīvos no Dieva tiesas

Lasīt tālāk »Ticu uz Dievu, bet paļaujos uz sevi

“Un Asa piesauca To Kungu, savu Dievu, un sacīja: “Ak, Kungs! Neviena nav kā vienīgi Tu cīņā starp to, kam ir daudz spēka un kuram nav nekādu spēka.”" [2.Lku.14:10]

Ticu uz Dievu, bet paļaujos uz sevi = Muļķoju sevi, jo neticu Dievam

Lasīt tālāk »


Satraucošā vēstule

Reiz es publicēju rakstu par Dieva mīlestību. Kādas lasītājas atbilde mani satrauca. Viņa rakstīja par dzīvi, kuru neviens tēvs nenovēlētu savai meitai, tomēr daudzi to izvēlas visos laikos. Vārds par Dieva mīlestību modināja sievietē pārdomas par pašas dzīvi.

Satraucošā vēstule

Lasīt tālāk »


Visa ļaunuma sakne

“Viss un visā ir Kristus.” [Kol.3:11]

Visa ļaunuma sakne

Lasīt tālāk »


Ko mums mācīties no tā, ka šodien tik daudzi vairs netic Svētajiem Rakstiem?

No šī brīža daudzi Viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja Viņam līdzi. Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: “Vai arī jūs gribat aiziet?” Sīmanis Pēteris Viņam atbildēja: “Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais.” [Jņ.6:66-69]

Ko mums mācīties no tā, ka šodien tik daudzi vairs netic Svētajiem Rakstiem?

Lasīt tālāk »