344. Kas ir Vakarēdiena ārējie atribūti?Tu redzi arhīvu par miesā nākušais Vārds

Tas Labais Gans

“ES ESMU labais gans,” par Sevi saka Jēzus (Jņ.10:11). Mūsdienu lielpilsētas iedzīvotājam, kam gana dzīve bieži vien ir tikpat sveša kā Vecās Derības raksti, šie Jēzus vārdi varētu neko daudz nenozīmēt. Diemžēl šo vārdu dziļākā jēga latviešu valodā nav viegli izsakāma. Burtiski Jēzus šeit saka – “Es esmu tas Gans, tas Labais.” Citiem vārdiem, Viņš nesaka, ka ir daudz labu ganu, no kuriem Viņš ir viens, labais gans, un nenostāda Sevi pretstatā sliktajiem ganiem. Jēzus saka – Es esmu īstais, vienīgais Labais Gans. Man līdzīgu Ganu nav! Daudzu jūdu ausīs šie vārdi izklausījās kā nepārprotami zaimi, jo viņi labi zināja, ka šādā īpašā nozīmē gana vārds attiecināms vienīgi uz pašu Dievu.

Tas Labais Gans

Lasīt tālāk »