14. Kādi baušļi ietilpst pirmajā plāksnē?Tu redzi arhīvu par laika gars

Saprast to, kas ir Evaņģēlijs

Evaņģēlijs ir kas tāds, kas ir jāmāca. Luters allaž nepiekusdams atkārtoja, lai neviens neiedomājas, ka tas pilnībā zina, kas ir Evaņģēlijs.

Saprast to, kas ir Evaņģēlijs

Lasīt tālāk »Izvairīties no laika gara

Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu sava sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, Viņš tagad salīdzinājis, Savā cilvēciskā miesā izciezdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties Viņa priekšā, ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. [Kol.1:21-23]

Izvairīties no laika gara

Lasīt tālāk »


Nozīmīga stunda

Tagadne ir visatbildīgākā Dieva stunda esot ar mums, jebkura tagadne, šodien un rīt, tagadne ar visu tās realitāti un daudzejādību, visā pasaules vēsturē vienmēr ir tikai viena nozīmīga stunda – tagadne.

Nozīmīga stunda

Lasīt tālāk »


Laiku pagrieziens

“Kalpojiet laikam”. Dziļākais atklājas tikai tad, ja mēs apdomājam, ka ne tikai pasaulei ir savs laiks un savas stundas, bet, ka mūsu pašu dzīvei ir savs laiks un sava Dieva stunda, un ka aiz mūs dzīves laikiem kļūst redzamas Dieva pēdas, ka zem mūsu takām ir dziļas mūžības takas un jebkuram solim seko klusa atbalss no mūžības.

Laiku pagrieziens

Lasīt tālāk »