68. Kāds apsolījums ir ceturtajam bauslim?Tu redzi arhīvu par labklājības teoloģija

Īpaši vērtīgās sludinātāju krosenes

Fotogrāfiju koplietošanas vietnē instagram.com izveidots konts preachersnsneakers, kur redzami dažādi sludinātāji, valkājot nesamērīgi dārgas krosenes.

Īpaši vērtīgās sludinātāju krosenes

Lasīt tālāk »Godības teoloģija un krusta teoloģija

“Ne tas pamatoti tiek godāts par teologu, kurš apgalvo, ka Dieva neredzamā būtne ar prātu tiek saskatīta radībā (Rom.1:20), bet gan drīzāk tas, kurš, raugoties atskatā (2.Moz.33:23), caur ciešanām un krustu gūst atziņu par Dievu. Godības teologs slikto apzīmē par labu un labo par sliktu. Krusta teologs apzīmē lietas tā, kādas tās ir.”

godības teoloģija un krusta teoloģija

Lasīt tālāk »


Pārdomas par desmito tiesu

Arvien biežāk mūsu baznīcā ir dzirdami aicinājumi uz desmitās tiesas maksāšanu. Pie tam šie aicinājumi atskan dažādos līmeņos, sākot ar ikdienu, kur kāds draudzes loceklis “lielās”, ka maksājot desmito tiesu, un beidzot, ar mācītāju konferencēm un sinodēm, kur mācītāji, bezmaz ar “putām uz lūpām” aizstāv desmitās tiesas maksāšanas principu. Brīžiem rodas tāda sajūta, ka LELBā neviens jau vairs pat neapšauba šo prasību par desmitās tiesas maksāšanu.

Pārdomas par desmito tiesu

Lasīt tālāk »


Dziedināšanas un labklājība

Vēl viena pentakostāļu “Pilnā jeb četrstūrainā Evaņģēlija” mācība ir – Kristus kā dziedinātājs un labklājības devējs. Šajā mācībā mēs varam piekrist daudziem izteikumiem, kurus izsaka pentakostāļi. Mēs varam piekrist, ka Kristus ir nācis atpestīt visu cilvēku – viņa dvēseli un miesu; ka Dievs var darīt un arī šodien dara daudz brīnumu, tai skaitā arī dziedināšanas; ka labklājība ir Dieva svētība utt., – esam to visu pieredzējuši savās dzīvēs un savās draudzēs ne mazāk kā pentakostāļi.

Dziedināšanas un labklājība

Lasīt tālāk »