209. Kāpēc mums ir vajadzīga svētošana?Tu redzi arhīvu par krustvecāki

Spriedumi par pareizu Kristības pārvaldišanu

Pareiza Kristības pārvaldīšana iesākas ar pielaišanu pie Kristībām, Kristības lūgšanas gadījumā, kas notiek Gara pārbaudes un izšķiršanas veidā (1.Kor.12:10).

Spriedumi par pareizu Kristības pārvaldišanu

Lasīt tālāk »Kristus mūsos un mēs Kristū

Daudzi no mums – arī es pats – esam kristīti kā mazi bērni. Kristības tāpēc mēs nevaram atcerēties personīgi, par to mums atgādina mūsu vecāki un krustvecāki. Bet daudzi ir kristīti, būdami pieauguši, un tie zina, kā tas bija un kā tie gatavoti kristības mācībā.

Kristus mūsos un mēs Kristū

Lasīt tālāk »


Droši iestiprināti Kristū

Kad dārznieks iepotē zariņu dzīvā stumbrā, viņš savienojuma vietu parasti nosaitē, lai jaunais zars droši turētos vietā, kamēr ieaugas. Līdzīgi arī baznīcā jau gadsimtiem ilgi kristībās piedalās krustvecāki jeb kūmas, kuri palīdzēs bērnam turēties ticībā. Lai gan Bībelē nekur nav teikts, ka Kristībā jābūt arī krustvecākiem, Dievs bieži vien viņiem uztic būt par šo auklu, kas pietur jauno zariņu. Viņi ne vien ir liecinieki tam, ka bērns vai pieaugušais ir ticis kristīts Kristū, bet arī palīdz jaunkristītajam turēties pie Jēzus un Viņa dzīvu darošā vārda. Ja krustvecāki (vai vecāki) nepilda šo pienākumu, kā tas šajā lappusē redzams, kad aukla ir satrūkusi, jaunkristītais bērns vai pieaugušais var viegli atkrist no Jēzus — šīs dzīvības saknes. Iznākums ir mūžīgā nāve.

Droši iestiprināti Kristū

Lasīt tālāk »


Kristība vai Krustabas ? … vai tur kaut kas atšķiras?

Krustabas bija pirmais lielais mūža gods, kurā jaundzimušam tika dots vārds. Vārda došana apliecināja bērna uzņemšanu dzimtā. Nosaukums «krustabas» atvasināts no vārda «krusts», jo tam ir liela nozīme vārda došanas rituālā — zvērot pret krustu, kūmas solās sargāt bērnu.

Kristība vai Krustabas ?

Lasīt tālāk »


Kristības nozīme ikdienā

Jau divu gadu tūkstošu garumā kristīga Baznīca sekojot Kunga pavēles vārdiem [Mt.28:18-20] un Viņa dāvātā spēkā kristī tautas un māca tām turēt visu, ko Viņš pavēlējis. To ir paveikuši Kunga Jēzus Kristus uzticīgie mācekļi. Kristus Evaņģēliju nav spējušas apslāpēt ne vajāšanas, ne martīrijs, ne maldu mācības.

Kristības nozīme ikdienā

Lasīt tālāk »