252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?Tu redzi arhīvu par Kristus taisnīgums

Neizpratnes dēļ upurēti bērni

Glezna rāda Ābrahāmu, kurš ir gatavs paklausīt Dieva pavēlei 1.Moz.22:2. Viņš ir sagatavojies ietriekt nazi sava dēla Īzāka miesā. Pēdējā brīdī Dievs sūtīja eņģeli ar vēsti: “Nedari tam it nekā” (1.Moz.22:12).

Neizpratnes dēļ upurēti bērni

Lasīt tālāk »Pasludināti par taisniem

Dievs “taisno lūgšanas uzklausa” (Sal.pam.15:29). Nepareizi saprasts, šis Bībeles teksts varētu jūs kavēt lūgties. Jūs varētu domāt, ka neesat pietiekami taisns, lai tuvotos Dieva žēlastības tronim.

Pasludināti par taisniem

Lasīt tālāk »