297. Kas veic kristību?Tu redzi arhīvu par korāns

Vai kristieši un musulmaņi pielūdz to pašu Dievu?

“Bet pestīšanas plānā ir ietverti arī tie, kas atzīst Radītāju, pirmām kārtām jau musulmaņi. Viņi apliecina, ka tiem ir Ābrahāma ticība un ka viņi pielūdz ar mums kopā vienīgo un žēlsirdīgo Dievu, kas pastarā dienā tiesās cilvēkus.”

Šis citāts ir ņemts no Romas katoļu baznīcas katehisma, kuru ir atzinis par labu Romas pāvests. Šī e-publikācija noskaidro, ko Svētie Raksti par to saka. Vai kristieši un musulmaņi pielūdz vienu un to pašu Dievu?

musulmaņi lasa korānu

Lasīt tālāk »Mošeja Jēzum

Jordānā Madaba pilsētā tika atklāta mošeja, kura veltīta “pravietim” Jēzum Kristum. Jāatgādina, ka musulmaņi uzskata Jēzu Kristu par vienu no praviešiem, nevis Pestītāju.

Lasīt tālāk »