7. Kādēļ Dievs mums ir devis Bībeli?Tu redzi arhīvu par farizejs

Kas ir patiesa grēknožēla

Tas bija grēks, kas atklājas kā grēks, un caur labo manī tas rada nāvi, lai grēks caur bausli kļūtu pārpārēm grēcīgs. [Rom.7:13]

patiesa grēknožēla

Lasīt tālāk »Ne lāga vīrs, bet ticība

Divi cilvēki aizgāja uz templi Dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs – muitnieks. [Lk.18:10]

Ne lāga vīrs, bet ticība

Lasīt tālāk »


Bauslība parāda mums grēku

Bet bauslība ienākusi starpā, lai pārkāpums vairotos, bet, kur vairojas grēks, tur pārpārēm vairojusies žēlastība. [Rom.5:20]

bauslība rada grēku

Lasīt tālāk »