141. Kādu ticības apliecību satur Mazais Katehisms?Tu redzi arhīvu par erceņģeļa balss

Atkal satikšanās uz mūžu

Kad Ādams un Ieva krita grēkā, viņu nepaklausība šķīra viņus no Dieva. Viņš tos izdzina no Ēdenes dārza un vārtos nolika eņģeli ar zobenu, lai viņi nevarētu atgriezties (1.Moz.3:24). Kā parādīts šajā gleznā, Pastarās tiesas dienā Dievs liks eņģeļiem pasludināt lielo atkalredzēšanās visiem tiem, kuri miruši ticībā uz Kristu (1.Tes.4:16).

Atkal satikšanās uz mūžu

Lasīt tālāk »