312. Kas tad ir "vecais cilvēks"?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par empātija

Johnny Cash: Man In Black

Es griezos tad pie Dieva Tā Kunga, vērsu pret Viņu savu vaigu, Viņu lūgdams un nemitīgi piesaukdams, gavēdams un tērpies sēru drānās un sēdēdams pelnos. Es pielūdzu To Kungu, savu Dievu, un izsūdzēju savus grēkus, sacīdams: ak, Kungs, Tu lielais un bijājamais Dievs, kas uzturi Savu derību un parādi Savu žēlastību tiem, kas Tevi mīl un pilda Tavus baušļus! (Dan. 9:3-4)

Lasīt tālāk »Ar Jēzu? un pret mums?

Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani, un, kas ar Mani nesakrāj, tas izkaisa. (Mt. 12:30)

Ar Jēzu? un pret mums?

Lasīt tālāk »


Dieva karogs

“Un notiks tanī dienā: tautas meklēs Isaja saknes atvasi, kas viņām ir par karogu, un tās mājvieta būs pilna godības.” (Jes.11:10)

Dieva karogs

Lasīt tālāk »


25 For Haiti: We Are The World

Tā sacīt mēs esam tā pasaule
Redzi, tie bērni esam mēs;
Tā sacīt mēs esam tas pasaules gaišums
Šurpu nāc un (zie)dot sāc!

Lasīt tālāk »


Sveicieni 8.martā

Ir gadā viena tāda diena,
Ko piemin sieviete ikviena;
Un ne jau tulpe līkā kātā
Ir martā astotā tām prātā.

Lasīt tālāk »


 1  2 »