340. Kas ir personīgā bikts biktstēva priekšā?Tu redzi arhīvu par elektrība

Dievs savienojas ar mums

Tas, ka vārds Kristū tik neatlaidīgi un bieži (gandrīz 200 reižu) ticis lietots Bībelē, pa­dara to par atslēgu Bībeles galvenās vēsts iz­pratnei, kā arī par atslēgu, ko Dievs lieto, lai atvērtu durvis lai­­cīgai un mūžīgai svētībai, ko Viņš izlej pār saviem bērniem.

Dievs savienojas ar mums

Lasīt tālāk »