28. Par ko Dievs runā otrajā bauslī?Tu redzi arhīvu par dzīvības ēdiens

Kristīgais kanibālisms

Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa asinis, jums dzīvības nav sevī (Jņ.6:53).

Kristīgais kanibālisms

Lasīt tālāk »