283. Uz ko Dieva dotā grēku piedošana mudina mūs, un par ko tā mums atgādina?Tu redzi arhīvu par Dieva vīrs

Kas ir uzvaras cena

“Bet kāds Dieva vīrs nāca pie viņa un sacīja: “Ak, ķēniņ! Israēla karapulks lai nedodas kopā ar tevi uzbrukumā, jo Tas Kungs nav ar Israēlu ..” Kad Amacja jautāja Dieva vīram: “Bet kas lai notiek ar tiem simts talentiem, ko es esmu iedevis Israēla karapulkiem?” – tad Dieva vīrs atbildēja: “Tas Kungs spēj tev vairāk iedot nekā tikai šo naudu!”” [2.Lku.25:7-9]

Kas ir uzvaras cena

Lasīt tālāk »