343. Kas ir iestādījis Svētā Vakarēdiena sakramentu?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Debesu vārti

Advokāts paradīzē

Pie paradīzes vārtiem kāds advokāts nonāk reizē ar priesteri, kuru Dievs aizsaucis pie sevis tajā pašā laikā.

Advokāts paradīzē

Lasīt tālāk »Pāvests pie debesu vārtiem

Romas pāvests nomirst un nokļūst pie debesu vārtiem. Svetais Pēteris ar viņu sasveicinās un jautā, kā viņu sauc.

Pāvests pie debesu vārtiem

Lasīt tālāk »


Svarīgākais baznīcā

Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams, un še ir Debesu vārti. [1.Moz.28:17]

Svarīgākais baznīcā

Lasīt tālāk »


Pie Debesu vārtiem

Trīs sievietes pēc nāves nonāk pie Debesu vārtiem, kur pie pērļu vārtiem tās sagaida Sv.Pēteris.

Pie Debesu vārtiem

Lasīt tālāk »


Kur tu lūdz Dievu?

Un Ābrahāms uzcēla tur altāri Tam Kungam, kas viņam bija parādījies. [1.Moz.12:7]

kur tu lūdz Dievu?

Lasīt tālāk »


 1  2 »