175. Kāds ir mūsu Pestītājs Jēzus Kristus?Tu redzi arhīvu par bērnu ticība

Kristība un ticība

Vai Kristība ir nepieciešama pestīšanai? Uz šo jautājumu var atbildēt apstiprinoši. Pestīšanai nepieciešama piedzimšana no jauna: “Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!” (Jņ.3:5)

Kristība un ticība

Lasīt tālāk »Zīdaiņu ticība

Pat zīdaiņu Kristības pretinieki apzinās, ka tas, ka Jaunajā Derībā trūkst īpašu norāžu uz šo ticību, nav pietiekams arguments par labu viņu nostājai. Tādēļ arī viņiem ir jāsniedz argumentācija, kas balstīta teoloģiskos pamatojumos. Visbiežāk lietotais arguments pret zīdaiņu ticību ir apgalvojums, ka viņi nav spējīgi ticēt. Šī nostāja tiek pieņemta par patiesu, lai gan tā nav pierādīta.[1]

Zīdaiņu ticība

Lasīt tālāk »