252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?Tu redzi arhīvu par bauslības pasludinājums

Evaņģēlijs pastāv mūžīgi

“..eņģeļu dota tā, ar starpnieka roku uzrakstīta.” [Gal.3:19]

Evaņģēlijs pastāv mūžīgi

Lasīt tālāk »Likumpaklausīga dvēsele

“Bet tagad, nomiruši bauslībā, esam atbrīvoti no tās, kas mūs cieši saistīja.” [Rom.7:6]

Likumpaklausīga dvēsele

Lasīt tālāk »


Mācība vai dzīve?

Bieži nākas dzirdēt, kā tiek pretnostatītas kristīgā mācība un dzīve kristīgā ticībā. No tā izriet, ka kristīgā ticība esot dzīve nevis mācība. Kas tad tā ir – mācība vai dzīve?

Mācība vai dzīve

Lasīt tālāk »