235. Kāds ceļš jāstaigā Kristus Baznīcai šajā laicīgās zemes dzīves posmā?Tu redzi arhīvu par bailes no Dieva

Nošķiršanās baznīcā

Trīs Jāņa vēstules ir dokumenti, kas runā par draudzes iekšējiem konfliktiem, kas skar kristīgās ticības centrālos jautājumus (1.Jņ.2:22; 4:2; 2.Jņ.7). “Antikrists” nevien uzstājas pret Kristu vai kristiešiem, bet gan ieņem Kristus vietu.

Nošķiršanās baznīcā

Lasīt tālāk »Nāves nākšana

Tāda, lūk, ir nāve — nāve, par kuru Dievs Tas Kungs bija sacījis: “..tai diena, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi” (1.Moz.2:17). Tagad viņi bēg no Dieva un slēpjas no sava Debesu Tēva. Viņi ir zaudējuši sava Tēva laipnību un laimīgo vienību ar Viņu.

nāves nākšana

Lasīt tālāk »


Nav labi krāpt patiesības labā

Ir cilvēki, kas nespēj iet uz bērēm, vai arī precīzāk sakot, viņi to nevēlas. Kāpēc ne? Jo viņi baidās, ka viņus dziļi skars mirušā tiešs tuvums.

Nav labi krāpt patiesības labā

Lasīt tālāk »


Mazticīgie esot bailīgi

Vai tas nav nožēlojami, ka mēs esam tik bailīgi un mazticīgi?

puika bailīgi skatās

Lasīt tālāk »


No Dieva nav jābaidās

Ieskatoties šajā gleznā, jums varētu šķist, ka mākslinieks, to gleznojot, pieļāvis lielu kļūdu. Te attēlots Jēzus sniedzam Svēto Vakarēdienu Saviem divpadsmit mācekļiem pēdējo vakariņu laikā. Vai nav dīvaini, ka starp sēdošajiem pie galda redzams arī Mārtiņš Luters*, kaut gan viņš dzīvoja piecpadsmit gadsimtus vēlāk?

No Dieva nav jābaidās

Lasīt tālāk »