102. Ko Dievs aizliedz ar septīto bausli?Tu redzi arhīvu par atpirkšanas maksa

Čūskas uzvarētājs

Svētie pravieši un eņģeļi un lielais evaņģēlistu pulks viss kopā kā ar vienu muti liecina vienu un to pašu. Proti, Kristus, kurš pats ir “Āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks” (Atkl.3:14), ir mums pavēstījis, ka Viņš ir ieradies ziedot Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu un izlējis Savas asinis par mūsu grēku piedošanu.

Čūskas uzvarētājs

Lasīt tālāk »Cik maksā pestīšana?

“Taču neviens ar naudu nevar savu brāli izpirkt, nedz Dievam dot par viņu atpirkšanas maksu no nāves – visai augsta būtu viņu dvēseles cena, tā ka viņiem no tā jāatsakās uz mūžiem.” [Ps.49:8-9]

Cik maksā pestīšana?

Lasīt tālāk »