192. Kādēļ Dieva Dēls sevi tik ļoti pazemoja?


Šauri ir vārti un šaurs ir ceļš

Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. [Mt.7:13-14]

šaurs ir ceļš


Jēzus māca, ka šajā pasaulē ir tikai divi vārti un divi ceļi. Viens ir šaurs, otrs plats. Arī cilvēkus var sadalīt divās grupās. Vieni ir iegājuši pa šaurajiem vārtiem un iet šauro ceļu. Otri – vairums cilvēku – ir ienākuši pa platajiem vārtiem un staigā plato ceļu. Pirmie dodas uz debesīm, bet otri iet pazušanā.

Līdzīgi runā pravietis Jeremija, izšķirdams “dzīvības un nāves ceļu” [Jer.21:8]. Tikpat dziļu nopietnību mēs atrodam arī Pāvila vārdos, kad viņš raksta par tiem, kas iet pazušanā, un mums, kas tiekam izglābti [1.Kor.1:18].

Runa ir par atgriešanās un jaunās piedzimšanas šaurajiem vārtiem.

“Patiesi Es jums saku: ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā,” saka Jēzus [Mt.18:3].

Tu netopi glābts citādi, kā vien izlīgstot ar Dievu par savas dzīves grēkiem. Tāpēc tu nevari nonākt mājās pie Dieva, ja netici savam Glābējam Jēzum. Neviens netop izglābts, ja nav piedzimis no augšienes un saņēmis savai sirdij jaunu gaismu un vēlmi darīt labu.

Taču mūsu vecais cilvēks, mūsu nekrietnā miesa, šos nosacījumus nevēlas pieņemt. Tādēļ arī dzīvības vārti ir tik šauri.

Jēzus apgalvo, ka šauros vārtus un šauro ceļu atrod tikai nedaudzi. Viens no galvenajiem šķēršļiem ir daudzie garīgie skolotāji, kas sludina citus ceļus, kā nonākt debesīs, nevis to, par kuru lasām Bībelē. Apustulis Pēteris māca un atgādina par viltus praviešiem, kas Vecās derības laikā cēlās Israēla tautā.

Tāpat ir arī šodien. Apustulis brīdina, ka celsies viltus pravieši ar maldu mācībām un vedīs cilvēkus pazušanā [2.Pēt.2:1]. Tie mācīs kristiešiem visādas aplamības, piemēram, izmantot žēlastības Evaņģēliju miesīgai brīvībai [Gal.5:13]. Nav šaubu, ka mūs glābj tikai un vienīgi Kristus žēlastība, taču maldu mācītāji vilto žēlastības vēsti, it kā būtu vienalga, kā cilvēks dzīvo ja vien sauc sevi par kristieti.

Kungs, uzturi Savus bērnus žēlastībā, lai Jēzus sadraudzībā mēs ejam šauro ticības ceļu, kas ved dzīvībā.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.