354. Kādēļ Vakarēdiena sakraments jābauda cienīgi?


Radītājs aizvien vēl darbojas!

Pirms vairāk nekā 400 gadiem holandietis Zaharija Jansens nodarbojās ar briļļu lēcu izgatavošanu. Caur lēcām priekšmeti izskatījās lielāki, un, kad Jansens kādu dienu paraudzījās caur divām kopā saliktām lēcām, viņš ievēroja, ka tā tie izskatās vēl daudzkārt lielāki. Šis atklājums viņu noveda pie kāda daudz nozīmīgāka atklājuma – pirmā mikroskopa, ko Jansens uzbūvēja 1595.gadā.

Radītājs aizvien vēl darbojas!

JŪSU TĒVS JOPROJĀM DARBOJAS!

Instrumenti, ko lieto zinātnē, pēdējo četru gadsimtu laikā ir tiktāl pilnveidoti, ka mūsdienās ir iespējams izsekot līdzi tam, kā cilvēks no sīkas šūnas aug un attīstās par pilnīgi izveidojušos personu. Šādā palielinājumā jūs paša acīm varat pārliecināties, ka Dievs joprojām darbojas. Kaut arī tas ir tikai viens no daudziem piemēriem, šis attēls, kurā redzams, kā Debesu Tēvs rada bērniņu, atspoguļo Jēzus vārdus: “Mans Tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī Es darbojos” (Jņ.5:17). Pateicieties Debesu Tēvam, ka Viņš darbojas ar jums, jūsos un ap jums ik dienas!

Ieklausieties psalmista vārdos, kad viņš apdzied ne vien to, ko Tēvs ir reiz darījis, bet arī to, ko Viņš aizvien vēl dara. Pievērsiet uzmanību izceltajiem vārdiem, īpaši darbības vārdiem, un līksmojiet, jo jūsu Debesu Tēvs aizvien vēl darbojas (Jņ.5:17).

“Teici To Kungu, mana dvēsele! Kungs, mans Dievs, cik Tu esi liels, cildenumā un godībā tērpies. Tu ģērbies gaismā kā tērpā, Tu izplet debesis kā telts segu. Tu ūdeņus liec Savai pilij par pamatu, Tu brauc uz mākoņiem kā ar ratiem, Tu skrien ar vēja spārniem; Tu dari vējus par Saviem vēstnešiem un uguns liesmas par Saviem kalpiem. ..Tu pievadi avotus strautiem pa ielejām, tā ka šie strauti priecīgi burbuļo dziļumos starp kalniem. Tie dzirdina tālāk visus kustoņus laukā, tur meža ēzeļi dzesē savas slāpes. Viņu krastos dzīvo debess putni un dzied koku zaros dziesmas. Tu veldzē kalnus no Savas debess pils; ar augļiem, ko Tu audzē, piepildās zeme. Tu liec augt zālei par barību lopiem un dažādiem augiem cilvēku vajadzībām, Tu liec zaļot sējai, lai nāktu no zemes maize.. Kad iestājas tumsa, tad metas nakts, tad kustas visi meža zvēri. Jaunie lauvas rūc pēc laupījuma un gaida savu barību no Dieva. Kad saule uzlec, tad tie pazūd un apgulstas savās alās; tad cilvēks iziet pie sava darba, iegrimdams savā darbā līdz vakara laikam. Cik lieli ir Tavi darbi, ak, Kungs! Cik daudz ir to, un tos visus Tu esi ar gudrību radījis; zeme ir Tavu radījumu pilna.” (Ps.104:1-24)

JŪSU DEBESU TĒVS DARBOJAS AR JUMS UN JŪSOS IK DIENAS!

Ja jums gadās sagriezties vai lauzt kādu kaulu, šie ievainojumi bieži vien sadzīst paši pat bez zāļu lietošanas. Kāpēc? Tāpēc, ka jūsu Debesu Tēvs aizvien vēl darbojas (Jņ.5:17). Ikreiz, kad ieraugāt zīdainīti, mazu bērnu vai sievieti stāvoklī, atcerieties, ka Dievs aizvien vēl darbojas.

Aizvien, kad redzat, ka tiek kristīts kāds bērns vai pieaugušais, tāpat atcerieties, ka jūsu Debesu Tēvs aizvien vēl darbojas, no Sava vārda sēklas radīdams sirdī ticību. “Jūs.. esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda.” (1.Pēt.1:23) “Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū.”(Gal.3:27) “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums.” (2.Kor.5:17) Slavējiet sava Debesu Tēva vārdu. Visur tur, kur tiek atjaunota debess un zeme, miesa un dvēsele, jūsu Tēvs aizvien vēl darbojas (Jņ.5:17)!

    Mīļais Tēvs, ik reizi, kad redzu, kā Tu atjauno un radi no jauna miesu un dvēseli, kad redzu mazu bērnu vai to, kā sadzīst pat visniecīgākais ievainojums, atgādini man par Tavu mīlestību un žēlsirdību; atgādini man, ka Tu aizvien vēl darbojies. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.