120. Pār kuriem nāks Dieva sods?


Vai esat dzirdējis par jaunāko maldu mācību?

Jēzus vairākkārt brīdināja savus mācekļus no bīstamās viltus praviešu, farizeju un saduķeju mācības (Mt.7:15; 16:6; Mk.8:15; Lk.12:1). Jēzus vēlas, lai jūs būtu pasargāts no tām aplamajām mācībām par Debesu Tēvu, kādas strauji izplatās dažviet pasaulē.

Vai esat dzirdējis par jaunāko maldu mācību


Plašsaziņas līdzekļi Amerikā aizvien biežāk vēsta par kādu herētisku kustību “Vienīgi Jēzus”, kas pārņēmusi dažas tā sauktās kristīgās baznīcas. Viens no šīs maldu mācības izplatītājiem ir populārākais sludinātājs Hjūstonā, Teksasā, T. D. Džekijs, kurš uz žurnāla TIME vāka tika pieteikts kā potenciālais Billija Grēma slavas un amata mantinieks. Džekijs un “Vienīgi Jēzus” kustība māca, ka Dievs Tēvs un Svētais Gars nav atsevišķas Svētās Trīsvienības personas. Šī bīstamā maldu mācība jau ieguvusi tūkstošiem sekotāju Jamaikā un citur pasaulē.


KĀPĒC šīs herēzes sēkla atrod auglīgu augsni mūsdienu kristietībā? Visticamāk, tas ir tāpēc, ka baznīcā reti un maz tiek mācīts par Debesu Tēvu, dažkārt Viņš tiek pat pilnīgi ignorēts.
KĀPĒC tik daudzas aktīvas kristīgās baznīcas visu savu dedzību un interesi koncentrē gandrīz vienīgi uz Jēzus vārdiem un darbiem, vispār aizmirstot pieminēt Dievu Tēvu? Daļēji to varētu skaidrot ar to, ka kristieši zina – Tēvs grib, lai mēs raudzītos uz Viņa Dēlu, jo Jēzus ir Svēto Rakstu sirds un centrs (Jņ.5:39; 20:31). Dievs mums Sevi ir atklājis Savā Dēlā (Ebr.1:2), un Jēzus mums „dara zināmu” Tēvu (Jņ.1:18). Vēl vairāk – „Viņā [Jēzū] mājo visa Dieva pilnība miesā” (Kol.2:9). Kad Jēzus tika pārvērsts mācekļu acu priekšā un spožs padebesis apklāja Pēteri, Jēkabu, Jāni, Mozu un Eliju, „redzi, balss no padebess sacīja: „Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man labs prāts;” un Tēvs piemetināja šo stingro, varu apliecinošo norādījumu mums: „TO JUMS BŪS KLAUSĪT” (Mt.17:5; Mk.9:7; Lk.9:35).
KĀDAS ir tās īpašās svētības, ko jūs saņemat, kad caur Jēzu tuvojaties sava debesu Tēva tronim? Jūsu Debesu Tēvs ir jūs „izrāvis no tumsības varas” un caur Jēzu, Savu Dēlu, piedod jums grēkus (Kol.1:13); svētī jūs ar Savu vārdu (Jņ.17:17); sūta jums Svēto Garu (Jņ.14:26) un uzklausa jūsu lūgšanas (Jņ.15:16). Šīs ir tikai dažas no daudzajām svētībām, ko Viņš jums dod.

Nepadodieties kārdinājumam pievienoties aizvien populārākajai “Vienīgi Jēzus” kustībai, kas tieši un nepārprotami noliedz Tēvu kā atsevišķu trīsvienīgā Dieva personu, Dieva, kurš vienmēr ir klātesošs, lai jums palīdzētu. Tāpat arī nenoliedziet Tēvu netieši – dienu no dienas aizmirstot vai nevēloties ar Viņu runāt; nenoraidiet Viņu, vairoties Viņu uzrunāt, kad uzsākat savu lūgšanu. Svētais Debesu Tēvs jūs mīl, tāpēc aizvien paturiet sirdī un prātā ciešo saistību starp krustu, pie kura Jēzus nomira, un mīlestību, kāda Tēvam ir pret jums. Ikvienā lūgšanā un slavēšanā dodiet godu un pateicieties savam Debesu Tēvam, kurš līdz ar Dēlu un Svēto Garu, pēc apustuļa Pāvila vārdiem, „jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā [Kristū]”. Pateicieties savam Debesu Tēvam, jo Viņš jūs ir izrāvis no šīs pasaules tumsības varas un jau tagad ir pārcēlis Sava Dēla Jēzus valstībā, Viņā jūs nu esat saņēmuši pestīšanu un grēku piedošanu (Kol.1:12-14)!

No Dieva vārda saņēmuši šo labo vēsti par savu Debesu Tēvu, ar prieku lasiet šo žurnāla numuru. Jums ir Tēvs debesīs, Viņš jūs mīl, vēlas, lai jūs būtu Viņa bērns, ik dienas vēlas uzklausīt to, kas jums ir svarīgi, ir piedevis jums visus jūsu grēkus un nodrošinājis jums mantojumu debesīs. Slavējiet Jēzu un Svēto Garu, BET NEKAD NEAIZMIRSTIET TĒVU, KURŠ VĒLAS, LAI JŪS BŪTU VIŅA BĒRNS!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

5 atsauces par “Vai esat dzirdējis par jaunāko maldu mācību?”

 1. tētis:


  Nav nekāda jaunā herēze, ko līdzīgu sen māca sludinātāja Branhama sekotāji – krievu tautības vidū pazīstami kā jeģinstveņiki.
  Nav brīnums, ka viņi ir populāri Jamaikā, atceroties jamaikiešu fanošanu par rastafariešu kustību, kas tagad mirušajā Etiopijas imperatorā saskatīja mesiju.
  Zālīti mazāk vajag pīpēt.:-)

 2. talyc:


  Ja ir vārds, tad ir jābūt (nevar nebūt) tam no kā tas (tas Dieva vārds) iziet. Un ja saka “tikai Jēzus” tad runa iet par citu džīzasu (tad runa iet par to “no Dieva atkritušo garu – sātanu

 3. talyc:


  Ja ir vārds, tad ir jābūt (nevar nebūt) tam no kā tas (tas Dieva vārds) iziet. Un ja saka “tikai Jēzus” tad runa iet par citu džīzasu (tad runa iet par to “no Dieva atkritušo” garu – sātanu, kurš tikai izliekas par jēzu. Jo Jēzus (tas īstais) apliecina Tēvu, bet Dievs (caur Viņu) apliecina savu Dēlu, un tikai ar svētā Gara palīdzību tas mūsu prātos ir uzņemams un sirdīs rod mājvietas… Tā pat kā mēs mājvietas iemantojam Dieva valstībā.

 4. Roberto:


  Kas jau ir bijis, tas atkal būs, kas jau ir noticis, tas atkal notiks – nekā jauna nav zem saules, saka Salamans mācītājs [1:9]

 5. Janis Karklins:


  Vai tad noteicošais nav konteksts, rakstā ir konkrētas norādes par mācību. Jo “vienīgi Jēzus” ir jāņem Bībeles kontekstā, tad jau arī viss saliekās savās vietās, ja ārpus Dieva vārda, tad arī Tēvs būs par apgrēcību.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.