69. Ko Dievs mums piekodina ar ceturtā baušļa apsolījumu?


Patika zaimot …

Ko Bībele saka par Dieva zaimošanu?


Bībele saka:

Bet Israēla bērniem tu saki, teikdams: Ikvienam, kas lād savu Dievu, tam jānes savs grēks. [3.Moz.4:15]

Redzi: 3.Moz.24:11-16 Selomītes dēls zaimoja Dievu un Mt.27:27-31: karavīri zaimoja Kungu Jēzu.

Kristīgā Mācība »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.