116. Kādai sirdij mums ir jābūt, vadoties pēc Dieva Vārda?


Opus Pro: Brīvību Baltijai

Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt Viņam: “Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” [Jņ.8:31-32]

Māmuļa jūra mūs apskalo,
Svētījot un vilinot naidniekus,
Liktens vējš auroja vēsti,
Aptumsa debess,
Kritām mēs tumsībā.

Māmuļa, šķelta un šķērsota,
Vētra nāk, kalvi plan debesīs,
Nomākta, sista un kauta
Latviešu tauta
Mirst un atkal dzimst.

Brīvību Baltijai, brīvību Baltijai,
Lai liktens to lemj,
To lūdzam Tev, Dievs,

Atsaucies!

Cerībā
tautas trīs vienojās,
Asins plūst, vēstures līdzīgas,
Latvieši, igauņi, leiši
Nāks Jūsu diena,
Brīvībā atplauksiet

Brīvību Baltijai, brīvību Baltijai
Lai liktens to lemj,
To lūdzam Tev, Dievs,

Atsaucies!

Brīvību
Baltijai, brīvību Baltijai
Lai liktens to lemj,
To lūdzam Tev, Dievs,

Atsaucies!

Atsaucies!

Brīvību
Baltijai, brīvību Baltijai
Lai liktens to lemj,
To lūdzam Tev, Dievs,

Atsaucies!

Brīvību
Baltijai, brīvību Baltijai
Vai sadzirdēsi,
Vai sapratīsi?

Pasaule!

Vai
sadzirdēsi?
Vai sapratīsi?
Atsaucies!Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.