32. Kas ir ļauna vēlēšana?


Mācība ir sekošana

Sprediķi par Ticības apliecību (Credo) ir mācība. Ar latvisko amata apzīmējumu “mācītājs” tas ir skaidrs. Bet ir norādīts arī, ka Jaunajā Derībā Jēzu Kristu apzīmē par mācītāju* un Viņa sekotājus – par mācekļiem**. Mācīt un mācīties tātad ir attiecību pamatforma kopībā ar Jēzu Kristu.

mācība ir sekošana

Kā tas notiek? Mācekļi nesēž tā vienkārši Meistara priekšā, tie dzīvo kopībā ar Viņu: dzird, ko Viņš saka, redz, ko Viņš dara, iet ar Viņu kopā ceļu uz krustu – un visi Viņu pamet. Pēteris, drosmīgais apliecinātājs, noliedz savu Kungu. Tas ir augšāmcēlies Kungs, kas atkal sapulcina mācekļus, un tas ir Vasarsvētkos izlietais Svētais Gars, kas viņiem dod drosmi un spēju vēsti par Kristus augšāmcelšanos pasludināt visām tautām visās valodās.

Tas nav tikai sākums, bet pamats Jēzus Kristus Baznīcas pastāvēšanai arī šodien.


* – Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja Viņam: “Rabi, mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis. Jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā Tu dari, ja Dievs nav ar to.” (Jn 3:2) Sk. arī: Mt 9:11;10:24-25; 17:24; 19:16; 22:16; 22:24; Mk 9:5. 17. 38; 10:17. 21. 35; 11:21; 12:14. 19. 32; 13:1; Lk 3:12; 6:40; 10:51; 18:18; Jņ 1:38; 3:2; 13:13.

** – Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nedz kalps par savu kungu. (Mt.10:24) Sk. arī: Mt 8:23;10:1; 12:49; 16:24; 26:18. 26; 28:19; Mk.2:18; 4:34; 6:1; 8:6; 14:14; Lk.6:13. 17. 40; 9:1; 12:22; Jņ.2:11; 6:66; 8:31; 13:35.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.