282. Kādēļ pievienot Svētajai Lūgšanai vārdus "kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem"?


Labo darbu nepieciešamība

Kam labie darbi ir nepieciešami?

labo darbu nepieciešamība


Pilnīgi noteikti labie darbi ir nepieciešami:

 • Dievam, ka apzinīgi sekojam Viņa pavēlei un gribai;

  Lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. [Mt.5:16]

  Mēs paši esam viņa darinājums, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. [Ef.2:10]

 • mums pašiem, lai tā atspīdētu mūsu ticība cilvēku priekšā;

  Ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir mirusi. Bet kāds sacīs: tev ir ticība, bet man ir darbi. – Parādi man savu ticību bez darbiem, savukārt es parādīšu tev savu ticību ar saviem darbiem. [Jēk.2:17-18]

  Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. [Jņ.13:35]

  Tādēļ, brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību; tā darīdami, jūs nekad neklupsiet. [2.Pēt.1:10]

 • lai būtu klāt, atbalstītu un pamācītu tuvāko.

  Uzticami ir šie vārdi. Es gribu, lai tu par šīm lietām stingri iestājies, ka tie, kas uzticējušies Dievam, cieši apņemas nodoties krietniem darbiem. Tas ir labi un noderīgi visiem cilvēkiem. [Tit.3:8]

  Topiet nevainojami un šķīsti Dieva bērni, būdami neaptraipīti, sakropļotas un samaitātas paaudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē! [Fil.2:15]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.