41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?


Kur visi viļas Dievā

Caur krustu, vienīgi caur krustu Kristus dodas uz dzīvību augšāmcelšanos un uzvaru. Tā ir brīnumaina un daudzus cilvēkus atbaidošā Bībeles tēma, ka vienīgā redzamā Dieva zīme pasaulē ir krusts.

Kur visi viļas Dievā


Kristus netiek brīnišķīgi aizņemts prom no zemes uz debesīm, bet Viņam jādodas pie krusta.

Un tieši tur, kur atrodas krusts, augšāmcelšanās ir tuvu. Tieši tur, kur visi vīlušies Dievā, kur visi šaubās par Dieva spēku, tur Dievs ir pavisam tuvu, tur Kristus ir dzīvs un tuvu.

Kur kā uz naža akmens izšķiras, vai cilvēks atkrīt vai paliek uzticīgs, tur ir Dievs, tur patiesi ir Kristus. Kur tumsības vara grib iznīcināt Dieva gaismu, tur triumfē Dievs un tiesā tumsību.

Tā tas ir arī tad, kad Kristus domā par dienu, kas sagaida viņa draudzi. (Mt.26:6-14). Viņa mācekļi viņam jautā par zīmēm Viņa atkalnākšanai pēc nāves. Tā nav vienreizēja atkalnākšana, bet gan mūžīga atkalnākšana.

Beigu laiks Bībelē ir viss laiks un katra diena starp Kristus nāvi un pasaules tiesas dienu. Jā, Jaunā Derība Kristus nāvi saredz tik nopietni un tik izšķiroši.

Birkas: , , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.