2. Kas ir Mazais Katehisms?


Kāpēc mēs priecājamies par Kristību?

Mēs priecājamies par Kristību tāpēc, ka tā ir brīnišķīga Dieva Tēva dāvana caur Viņa Dēla Jēzus Kristus nodošanos par glābšanu no tiesas, kas nāk pār visu pasauli, un ieeja mūžīgajā dzīvībā, sadraudzībā un tiešā Dieva skatīšanā.

Kāpēc mēs priecājamies par Kristību?

Tas, kas mūs pavada un balsta dzīvē, tam vajag mūs balstīt arī caur miršanu un nāvi uz mūžīgo dzīvošanu, jo mūsu Kungs saka: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.” (Jņ.11:25)

Tā arī apustulis Pāvils pat apcietinājumā var liecināt savai draudzi Filipos: “Jo dzīvot man ir Kristus — un mirt — ieguvums.” (Fil.1:21)

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.