267. Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par "Tēvu"?


Kā lai es droši pastāvu žēlastībā

Daudzas krietnas dvēseles bažīgi raugās uz mainīgiem laikiem, kas izraisa jaunus un lielākus šķēršļus un kārdinājumus, un domā: kā lai es droši pastāvu žēlastībā un saglabāju garīgo dzīvību?

Kā lai es droši pastāvu žēlastībā

Tomēr tava žēlastības dzīve nav atkarīga no sarežģītiem apstākļiem, bet gan no tā, vai tu gribi lietot dievišķos žēlastības līdzekļus.

Tad pats Kristus, labais Gans, ar Savu bezgalīgo uzticību rūpēsies par tavas žēlastības dzīves uzturēšanu, kā to bieži ar lielu prieku var verot, ka vāji un ar ļaunu dabu apgrūtināti žēlastības bērni, kas turklāt ir vientuļi un nelabvēlīgos apstākļos — kā avis vilku starpā, tiek uzturēti žēlastībā vienīgi ar Jēzus Gana uzticību un pat pieaug ticībā, čakli turoties pie Dieva vārda, — turpretī izcilāki raksturi, kam ir tik plašas iespējas garīgai izaugsmei, iesnaužas garīga nāvē tikai tādēļ vien, ka neturas pie Dieva vārda.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.