Ervīns


[1964-2021]

e-ntuziastu pulku ir kuplinājis e-sadaļas e-mūzika e-redaktors e-vārdā Ervīns. Viņš rūpēsies par “kristīgo mūziku” e-BAZNICĀ. Tas brīdis ir jau klāt, kad e-mūzika kļūs daudz interesatāka un profesionālāka.

e-ntuziasts e-rvīns

Ervīna pienesums