e-ntuziasti

“ē tagad mod ē,” sacīja… kāds no vīriem, un tapa e-BAZNICA.

e-dzīve: 2007.gada 1.martā pasaulē nāca e-BAZNICAs tā saucamā “0” versija, bet mēneša laikā tā e-volucionēja, un 10.aprīlī tika svinīgi atklāta 1.0 versija, bet kopš 15.jūnija pilnā mērā darbojās versija 2.0. 15.augustā e-BAZNICA uzsāka savu II sezonu, kas vainagojusies necerētiem, bet gaidītiem panākumiem. Старый новый год 2008. gadā iesāka e-BAZNICA III sezonu, kuras laikā tika atzīmēta e-BAZNICAs 7.1. dzimšanas diena, un monitora gaismu ieraudzīja “Tūkstots un viena e-publikācija.” 2008.gada e-atdusas laikā tika uzsākts vērienīgais e-LC projekts, kas iesāka e-BAZNICA IV sezonu, kuras laikā līdz e-brīvdienām ieviesām virkni jaunumu. Bet V sezona atnesa jaunas iespējas. V sezona noslēdzās ar e-atvaļinājumu, kam seko VI sezona ar virkni jaunumiem.


Par Jūsu labsajūtu šeit rūpējas e-ntuziasti [no kreisās]: talyc, gviclo un Roberto.


e-BAZNICAs mērķis ir runāt pilnigi atklāti par kristietību.

Mēs nerakstām neko sliktu.
Mēs rakstām tikai patiesību.

Šeit Jūs pārliecināsities, vai Jūsu ticība ir patiesa un pareiza, jo e-BAZNICĀ nav nekas cits kā patiesa Bībeles mācība.

Pārliecināties par to ir ne tikai Jūsu tiesības, bet arī pienākums.

Savukārt, tehniski e-BAZNICAs uzdevums ir nemitīgi attīstīsies un kļūt arvien labākai un labākai.

Jūsu e-ntuziasti.

Roberto

Viņa e-minence e-BAZNICAs e-pāvests e-meritus

e-pāvestu lūdzam netraucēt!

e-pāvests: kāc viš i?

e-minences vēstījumi

gviclo

Viņa e-xelence e-kardināls e-meritus, kura atbildībā ietilpst pārraudzīt e-BAZNICAs teoloģisko saturu. Ja vēlaties, iesūtīt kādu e-rakstu, e-refleksiju, e-sprediķi vai jebko citu – droši rakstiet gviclo ar TU-pastu.

gviclo – ir svēts

e-kardināla e-publikācijas

talyc

Viņa e-sence e-kardināls ir e-POLEMIKAs tēvs un pārraugs. Bez tam šis radošais e-cilvēks ir ieguldījis savu e-nerģju e-BĻJ un Kristīgās mācības e-versijas izstrādē. Ja vēlaties pateikt kaut ko jauku/nejauku/neitrālu rakstiet talyc uz TU-pastu.

talyc e-pasaulē

e-sences kre-atīvie ne-darbi

Indrex [1969-2019]

e-ntuziasts Indrex pašos pirmsākumos tika iesaistīts e-projektā e-BAZNICA, un bija viens no teoloģisko rakstu tulkotājiem un autoriem. Viņš kādu laiku darbojās iespēju robežās un ir atstājis arī savu ieguldījumu e-projektā.
Indrexa TU-pasts.

Indrex, kāds viņš ir?

Indrexa e-raksti un e-refleksijas

Ervīns [1964-2021]

e-ntuziastu pulku ir kuplinājis e-sadaļas e-mūzika e-redaktors e-vārdā Ervīns. Viņš rūpēsies par “kristīgo mūziku” e-BAZNICĀ. Tas brīdis ir jau klāt, kad e-mūzika kļūs daudz interesatāka un profesionālāka. Ja Jums, mīļie draugi, rodas kādi jautājumi vai ierosinājumi – droši rakstiet atsaucēs vai sazinieties ar Ervīnu ar TU-pasta starpniecību.

e-ntuziasts e-rvīns

Ervīna pienesums