19. Kas ir elku kalpība?Tu redzi arhīvu par 2012.aprīlis.g

Par Jēzus lūgšanu Ģetzemanes dārzā

Jēzus raida uz debesīm brīnišķīgu lūgšanu Viņš nupat ir runājis uz mācekļiem, un tagad Viņš runā uz Savu Tēvu. Kā mēs to lasām: “To pateicis Jēzus pacēla acis uz debesīm un sacīja..”

Par Jēzus lūgšanu Ģetzemanes dārzā

Lasīt tālāk »Reliģiju skaits pasaulē

Reliģiju skaits pasaulē ir ticis novērtēts dažādi. Parasti mēs pieminam četras dažādas reliģijas: kristietību, jūdaismu, muhamedānismu un pagānismu. Lai arī šādu uzskaitījumu patiešām varētu pielietot, nekad nevajadzētu aizmirst, ka patiesībā visas reliģijas varētu reducēt uz divām grupām: bauslības reliģijas, proti, reliģijas, kuras mēģina panākt izlīgumu ar Dievību caur bauslības darbiem; un Evaņģēlija reliģija, proti, ticība, kuru caur žēlastības līdzekļiem cilvēkā ir izraisījis Svētais Gars, ka Dievs ir izlīdzināts ar grēcinieku bez jebkādiem darbiem no tā puses, ar Kristus Jēzus vietnieciskās izpirkšanas starpniecību, un ka pestīšana ir brīva Dieva dāvana, ko grēcinieks gūst ticībā Kristum Jēzum.

Reliģiju skaits pasaulē

Lasīt tālāk »


Draudzēšanās mēnesis

Par godu e-projekta e-BAZNICA piektās jubilejas gadam, e-pāvests pasludina 2012.gada maiju par draudzības mēnesi.

Lasīt tālāk »


Jubilate svētdienā

“Vēl mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani atkal redzēsit.” Tad daži no Viņa mācekļiem runāja savā starpā: “Ko Viņš grib teikt ar šiem vārdiem: mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit, un: Es aizeju pie Tēva?” Tie sacīja: “Ko Viņš ar to grib teikt: mazu brīdi? – Mēs nesaprotam, ko Viņš runā!” Jēzus noprata, ka tie gribēja Viņam jautāt, un sacīja viņiem: “Vai par to jūs spriežat savā starpā, ka Es sacīju: mazu brīdi, un jūs Manis neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit? Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt; bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. [Jņ.16:16-23]

Lasīt tālāk »


Pacieties lēnā prātā [519]

Pacieties lēnā prātā, Ciet, mīļa dvēselit’!
Tu bēdiga, atstāta, Uz tev dažs slogs uzkrīt;
Pasaule ap tev dauzās Un kratās briesmigi,
Ar ļaunu tev jalaužās, Kur pati nezini.

Lasīt tālāk »