202. Ko Jēzus augšāmcelšanās nozīmē tev?Tu redzi arhīvu par 2008.oktobris.g

Vienīgi ticība taisno, mīlestība piepilda

Vienīgi ticība taisno – uz šī teikuma ir uzcelta mūsu protestantiskā baznīca.

Lasīt tālāk »95 tēzes

Patiesā mīlestībā (bez jebkādiem sava goda meklējumiem), dedzīgi vēlēdamies atklāt patiesību, godājamais tēvs Mārtiņš Luters, Vitenbergas augustīnietis, brīvo mākslu un Svēto Rakstu maģistrs ar Dieva žēlastību ir nolēmis sniegt šos izteikumus par grēku atlaidēm, lai aizstāvētu savus uzskatus diskusijā ar sludinātājordeņa brāli Johanu Tecelu: tādēļ tie, kuriem nav iespējams klātienē pārrunāt ar viņu šīs lietas, tiek lūgti tās noskaidrot ar šī raksta starpniecību.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, āmen.

Lasīt tālāk »


Reformācijas sākums

Viss sākās 1517.gada 31.oktobrī, kad jaunais universitātes profesors Mārtiņš Luters pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm pienagloja šīs 95 tēzes.

Lasīt tālāk »


Posts Lutera Faniem

Ultraliberālā un neluteriskā Pasaules luterāņu federācija svētdien oficiāli atklāja svinību desmitgadi, ar ko tiks atzīmēta Reformācijas 500. gadadiena. Tas ir īsts Posts Lutera Faniem.

Lasīt tālāk »


Farizejiskais garīgums un kristīgā ticība

Kristus vārdi Mateja evaņģēlijā: “Ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit Dieva valstībā” (Mt. 5:20), norāda uz šā jautājuma ārkārtīgo svarīgumu; likme šeit ir mūžīgā dzīvība.

Farizejiskais garīgums un kristīgā ticība

Lasīt tālāk »