180. Kāpēc mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam Dievam?Tu redzi Markku Särelä arhīvu

Kristus – patiess Dievs un patiess Cilvēks

Kristus, patiess Dievs un patiess Cilvēks, ir patiesas ticības objekts. Glābjošā ticība ir abu Kristus dabu darbs. Patiesā dievišķība piešķir Kristus darbam neizsakāmu vērtību. Bībelē sacīts: “Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” (1.Jņ.1:7)

Kristus - patiess Dievs un patiess Cilvēks

Lasīt tālāk »Kā pravieši runāja par Kristu

Pasludinot nākamās lietas pravieši lietoja tā saukto pravietisko perfektu. Proti, Jesaja saka: “mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls.” (Jes.9:5) un: “mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu.” (Jes.53:5) Par nākotnes notikumiem tie runā kā par jau notikušiem. Kā to saprast?

Kā pravieši runāja par Kristu

Lasīt tālāk »


Dieva vārda un patiesās mācības mīlestība

Ik gadus rudenī mēs svinam Reformācijas dienu, kad atzīmējam atgriešanos pie apustuliski pravietiskā Svēto Rakstu vārda, ko apliecina šķīsta luteriska doktrīna. Bet šis neaptveramais Dieva žēlastības darbs bieži un dažādi tiek pašu kristīgo baznīcu zaimots.

Dieva vārda un patiesās mācības mīlestība

Lasīt tālāk »


Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā Āmen

« Ievads | Sabierības satraukuma pamats »

Lūgšanā kristietis sevi uztic Dievam, tāpēc ikdienas lietosim Mārtiņa Lutera Mazā katehisma svētbrīža piemēru.

Lasīt tālāk »


Ko ta darīs pastarā dienā

Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?

Lasīt tālāk »