157. Kas ir eņģeli?


Vēstījums cilvēcei

Mēs jums stabulējām, un jūs nedejojāt; mēs jums sēru dziesmas dziedājām, un jūs neraudājāt. [Mt.11:17]

Vēstījums cilvēcei

Tā notiek vēl šodien. Kad tiek sludināts Evaņģēlijs, tas nelīdz; kad tiek sludināta bauslība – arī tā nepalīdz. Ja viņiem stabulē, tie nedejo; ja dzied sēru dziesmas, tie neraud. Ļauno pasauli nav iespējams padarīt īsti priecīgu, nedz arī skumju. Tie ir ļaudis, kuri nesaprot un negrib saprast ne bauslību, ne Evaņģēliju.

Viņus nevar darīt par grēciniekiem, nedz sniegt tiem mierinājumu pret grēku; tos nevar padarīt aklus, nedz redzīgus. Ja kāds dzīvo brīvi, tas viņiem nešķiet pareizi; cits atkal turas pie stingras dzīves – bet arī tas pasaulei nav pa prātam.

Ko gan vēl iesākt ar šo nelietīgo pasauli? Tai patiktu, ja slavētu visu, ko vien tā dara – lai gan tā nedara nekā laba.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.