28. Par ko Dievs runā otrajā bauslī?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par radīšanas stāsts

Dieva tēls sievietē

Agrīnās baznīcas teologu starpā pastāvēja diskusijas par jautājumu – vai arī sieviete tika radīta pēc Dieva tēla? Dažas no agnostiķu sektām senās baznīcas laikā uzskatīja, ka Ieva netika radīta pēc Dieva tēla.

Dieva tēls sievietē skatās spogulī

Lasīt tālāk »Iesākums, kas nav laika nosacījums

Nepastāv arī jautājums par to, kāpēc bija radīšana, kāds ir Dieva pasaules plāns, kādēļ nepieciešama radīšana – nupat šos jautājumus uz visiem laikiem atbildēja un kā bezdievīgus jautājumus atmaskoja teikums: iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.

Lasīt tālāk »


Vai kosmosā ir dzīvība?

Dieva iedvesmots Mozus aprakstīja pasaules radīšanu Bībeles pirmajās lappusēs. Mūsu pašu pieredze par to sniedz ļoti maz zināšanu, tādēļ mums jāņem vērā Bībeles atklāsme. “Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu, un kas bijis Viņa padoma devējs?” jautā Jesaja, apcerot Dieva gudrību un spēku radīšanā. [Jes.40:13] Šī Dieva atklāsme mums pazemīgi jāpieņem.

district 9 kosmosā

Lasīt tālāk »


Pirmā lieta…


…kuru plānoju radīt. ir gaisma

Lasīt tālāk »


« 1  2