130. Kāds nav un nevar būt bauslības mērķis?Tu redzi arhīvu par Pareiza lūgšana

Vai tas nerunā pretim mūsu prātam un saprašanai?

No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat, un jums nav; jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt; jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. [Jēk.4:1-3]

Vai tas nerunā pretim mūsu prātam un saprašanai

Lasīt tālāk »Kā pareizi lūgt Dievu

Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. [1.Tes.5:16-18]

kā pareizi lūgt Dievu

Lasīt tālāk »


Gatavs lūgšanai

“Kad mūsu noziegumi mūs nospiež, tad Tu, Kungs, tos nolīdzini!” (Ps.65:4)

gatavs lūgšanai

Lasīt tālāk »


Nāves sods neticībai

Ik rītus es iznīcināšu visus bezdievjus zemē, lai izdeldētu no Tā Kunga pilsētas visus ļauna darītājus. [Ps.101:8]

Nāves sods neticībai

Lasīt tālāk »


Nespēja saprast, ko īsti lūgt

Ak, Kungs, palīdzi ķēniņam un uzklausi mūs arvienu, kad Tevi lūdzam! [Ps.20:10]

Nespēja saprast, ko īsti lūgt

Lasīt tālāk »