291. Ko mēs apliecinām ar Svētās Lūgšanas galavārdiem?Tu redzi arhīvu par mūžīgā glābšana

Kristus vārdi ir dzīvība

Pītera Paula Rubensa glezna ataino godbijību, ko pauž Kristus mācekļi, pulcējoties uz pēdējo maltīti pirms Viņa sišanas krustā. Viņi šķiet nedaudz apjukuši, dzirdot, kā Jēzus pasludina Savu jauno derību, kas uz mūžīgiem laikiem aizvietos Pashā mielastu.

Kristus vārdi ir dzīvība

Lasīt tālāk »Pasaulīgas saistības kā šķērslis Dieva vārdam

Iedomājies, cik nežēlīgi pret savu dvēseli izturas cilvēki, kas tai liedz debesu barību, viņu vienīgās zāles un dzīvības maizi — Dieva vārdu! Dievs no debesīm Savā žēlastībā mums ir dāvinājis redzamu un tveramu līdzekli, kurā pats mājo un darbojas un no kura lietošanas ir atkarīga cilvēka mūžīgā glābšana.

Pasaulīgas saistības kā šķērslis Dieva vārdam

Lasīt tālāk »