167. Kā Dievs apsargā tevi?Tu redzi arhīvu par mīlestības dāvanas

Kā pareizi jāgavē

“Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.” [Mt.6:16-18]

Kā pareizi jāgavē

Lasīt tālāk »