197. Ko Kristus ir atpircis un atbrīvojis ar savu rūgto ciešanu un miršanu?Tu redzi arhīvu par mācība par Svēto Vakarēdienu

Saprāts vai ticība

Viena no lielākajām Dieva svētībām, ko Viņš ir devis Savai Baznīcai, ir Svētā Vakarēdiena sakraments. Taču tā vietā, lai vienkārši ticētu Jēzus skaidrajiem vārdiem, šodien daudzi Pestītāja vārdiem piešķir citu nozīmi. Tādēļ šie cilvēki neglābjami liedz sev Dieva svētību, ko Viņš piedāvā caur Savu Sakramentu. Tālāk uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes palīdzēs jums izprast Bībeles mācību par Svēto Vakarēdienu, balstoties uz Dieva atklāto Vārdu, nevis cilvēka saprātu.

Saprāts vai ticība

Lasīt tālāk »Dievišķais Svētā Vakarēdiena iestādījums

Svētais Vakarēdiens ir ne mazāk dievišķs iestādījums un pavēle, kā Kristība [Mt.22:19] un Evaņģēlija sludināšana [Mk.16:15-16]. Svētajam Vakarēdienam, kuru mūsu Kungs iedibināja tajā naktī, kad tas tapa nodots, ir jāpaliek lietošanā līdz pat laiku beigām ["To darait, mani pieminēdami" (Lk.22:19); "To dariet, citkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami" (1.Kor.11:25)]. Tieši tā Svēto Vakarēdienu arī saprata un attiecīgi svinēja svētie apustuļi un senā kristīgā Baznīca.

Dievišķais Svētā Vakarēdiena iestādījums

Lasīt tālāk »


Svētā Vakarēdiena saistība ar citiem žēlastības līdzekļiem

Svētais Vakarēdiens, līdzīgi Evaņģēlijam šī vārdā šaurākajā nozīmē un svētajai Kristībai, ir attaisnošanas un grēku piedošanas līdzekļi. Tas nozīmē, ka Svētais Vakarēdiens nav bauslība vai kāds darbs, ko cilvēks veiktu Dieva labā, bet gan tīrs Evaņģēlijs jeb Kristus žēlīgs darbs, ar kura starpniecību Viņš kontaktējas ar cilvēkiem, piedāvājot visiem komunikantiem žēlastību un nopelnus, kurus Viņš guva pasaulei ar savu krusta nāvi. Tādēļ Svētais Vakarēdiens ir patiess žēlastības līdzeklis, ar kura palīdzību Svētais Gars pārliecina visus komunikantus, ka viņiem ir žēlīgs Dievs, kurš Kristus dēļ piedod viņiem to grēkus.

Svētā Vakarēdiena saistība ar citiem žēlastības līdzekļiem

Lasīt tālāk »


Bibliskā mācība par Svēto Vakarēdienu

Kristīgajā pasaulē tiek mācītas šādas trīs mācības par Svēto Vakarēdienu:

Bibliskā mācība par Svēto Vakarēdienu

Lasīt tālāk »


Luteriskā mācība par Svēto Vakarēdienu un tā iestādīšanas vārdi

Mēdz sacīt, ka dažādās mācības par Svēto Vakarēdienu ir izraisījusi vienīgi iestādīšanas vārdu dažāda interpretēšana. Tomēr patiesībā luteriskā mācība nav iestādīšanas vārdu “interpretācija,” bet gan vienīgi vienkāršs un skaidrs šajos vārdos izteiktās bibliskās mācības izklāsts.

Luteriskā mācība par Svēto Vakarēdienu un tā iestādīšanas vārdi

Lasīt tālāk »